Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utváření digitální budoucnosti Evropy

Komise představila nové iniciativy pro digitální infrastrukturu budoucnosti

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Cílem tohoto balíčku týkajícího se digitální konektivity je zahájit diskusi o konkrétních návrzích se zúčastněnými stranami, členskými státy a podobně smýšlejícími partnery o tom, jak utvářet budoucí politiku EU. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých digitálních síťových infrastrukturách a službách, neboť rychlé, bezpečné a široce rozšířené připojení je nezbytné pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka.