Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Utváření digitální budoucnosti Evropy

Digitální práva a zásady: Předsedkyně Komise a Evropského parlamentu a předseda Rady podepsali Evropské prohlášení

    Digital principles at the heart of the digital decade

Prohlášení, které Komise navrhla letos v lednu, představuje závazek EU k bezpečné a udržitelné digitální transformaci, jejímž středobodem jsou občané, v souladu s ústředními hodnotami a základními právy EU.