Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utváření digitální budoucnosti Evropy

2024 Stav digitální dekády

      How digital is the EU?

Komise zveřejnila druhou zprávu o stavu digitální dekády, která poskytuje komplexní přehled o pokroku při dosahování digitálních cílů a úkolů stanovených pro rok 2030 v politickém programu Digitální dekáda. Letos je ke zprávě poprvé připojena analýza národníchstrategických plánů pro digitální dekádu předložených členskými státy, v níž jsou podrobně popsána plánovaná vnitrostátní opatření, činnosti a financování s cílem přispět k digitální transformaci EU.