Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Knihovna

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (3299)


ZPRÁVA / STUDIE |
Základní body – zpráva o digitální dekádě 2023

Tento dokument doplňuje zprávu o stavu digitální dekády a zabývá se čtyřmi oblastmi, které byly ve sdělení o digitálním kompasu označeny za zásadní pro digitální transformaci Unie (hlavní body).

ZPRÁVA / STUDIE |
Širokopásmové pokrytí v Evropě 2022

Studie o pokrytí širokopásmovým připojením 2022 monitoruje pokrok členských států při plnění cílů stanovených v politickém programu Digitální dekáda, konkrétně: „Gigabitové připojení pro všechny do roku 2030“ a „alespoň 5G ve všech obydlených oblastech“.

ZPRÁVA / STUDIE |
Vývoj ukazatelů digitálního dekády elektronického zdravotnictví 2022

Tato zpráva předkládá výsledky základního posouzení současného stavu zemí EU-27 (plus Islandu a Norska), pokud jde o plnění cíle politického programu Digitální dekáda do roku 2030 v oblasti elektronického zdravotnictví, aby do roku 2030 mělo 100 % občanů EU přístup k elektronickým zdravotním záznamům.