Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Knihovna

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (3392)


ZPRÁVA O UDÁLOSTI |
Kulatý stůl s organizacemi občanské společnosti o aktu o digitálních službách a posouzení rizik

Dne 9. června 2023 uspořádalo GŘ Connect kulatý stůl se zástupci organizací občanské společnosti s cílem projednat jejich názory na uplatňování aktu o digitálních službách, a zejména rámec pro řízení rizik, který musí poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů uplatňovat podle aktu o digitálních službách.

LEGISLATIVA A SOUVISEJÍCÍ OPATŘENÍ |
Postupující 6G: Vize pro transatlantickou spolupráci

Prostřednictvím Rady pro obchod a technologie (TTC) mají USA a EU jedinečnou příležitost podpořit spolupráci v oblasti výzkumu a inovací a zajistit, aby vývoj a zavádění technologií 6G odpovídaly sdíleným zásadám a hodnotám.

BROŽURA |
Rada EU-USA pro obchod a technologie (2021–2024)

Rada EU-USA pro obchod a technologie (TTC) slouží jako fórum pro Spojené státy a Evropskou unii ke koordinaci přístupů ke klíčovým globálním obchodním, hospodářským a technologickým otázkám a k prohloubení transatlantických obchodních a hospodářských vztahů založených na těchto sdílených hodnotách.

LEGISLATIVA A SOUVISEJÍCÍ OPATŘENÍ |
Terminologie a taxonomie EU-USA pro umělou inteligenci – druhé vydání

Při plnění závazků uvedených v prvním vydání podskupiny EU-USA pro terminologii a taxonomii pro umělou inteligenci vypracovali odborníci EU a USA na umělou inteligenci z podskupiny 1 (WG1) podskupiny pro taxonomii a terminologii umělé inteligence z pracovní skupiny Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC1) druhé vydání u příležitosti šestého zasedání ministrů TTC EU-USA (TTC6).