Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Konzultace

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (150)


KONZULTACE |
Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Cílem této veřejné konzultace je: potvrdit relevantnost otázek zjištěných při posouzení směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky (např. jak směrnici aplikovat na výrobky v digitálním a oběhovém hospodářství), které proběhlo v roce 2018, a shromáždit informace o tom a názory na to, jak směrnici zlepšit (oddíl I), shromáždit informace o potřebě a možných způsobech řešení otázek souvisejících konkrétně se škodami způsobenými systémy umělé inteligence, které se týkají jak směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky, tak vnitrostátních pravidel občanskoprávní odpovědnosti (oddíl II).

KONZULTACE |
Dostupný internetový a digitální obsah pro osoby se zdravotním postižením – přezkum pravidel EU

Cílem této konzultace je shromáždit názory všech zúčastněných stran, včetně členských států, regionálních a místních orgánů, nezávislých subjektů zabývajících se dostupností, nevládních organizací a organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a starší osoby, průmyslových subjektů a poskytovatelů technologií, akademických a certifikačních orgánů, odborníků na přístupnost a občanů, zejména osob se zdravotním postižením nebo funkčním omezením, a starších lidí.

KONZULTACE |
Vyjádřete svůj názor na práva dětí v online prostředí

Jak můžeme zajistit, abychom prosazovali, chránili, dodržovali a naplňovali práva všech dětí a mladých lidí při jejich používání na internetu? Vyjádřete svůj názor na konzultaci #DigitalDecade4YOUth, která probíhá od 1. září do 11. října 2021.

KONZULTACE |
Veřejná konzultace k aktu o datech

Cílem aktu o datech je navrhnout opatření k vytvoření spravedlivé ekonomiky založené na datech zajištěním přístupu k datům a jejich využití, a to i ve vztazích mezi podniky navzájem a mezi podniky a veřejnou správou. Tato iniciativa by nevedla ke změně právních předpisů na ochranu dat a usilovala by o zachování pobídek v oblasti generování dat. V rámci této iniciativy se rovněž plánuje přezkum směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází, aby byl zajištěn trvalý význam pro ekonomiku založenou na datech. Cílem tohoto dotazníku je konzultovat se všemi zúčastněnými stranami, včetně občanů a podniků

KONZULTACE |
Veřejná konzultace o souboru evropských digitálních zásad

V návaznosti na své sdělení o digitální dekádě ze dne 9. března zahájila Komise veřejnou konzultaci o formulaci souboru digitálních zásad na podporu a prosazování hodnot EU v digitálním prostoru. Cílem této konzultace, otevřené do 2. září 2021, je zahájit širokou společenskou diskusi a shromáždit názory občanů, nevládních organizací a organizací občanské společnosti, podniků, správních orgánů a všech zúčastněných stran. Tyto zásady budou pro EU a členské státy vodítkem při navrhování digitálních pravidel a předpisů, které přinesou výhody digitalizace pro všechny občany.

KONZULTACE |
Konzultace se zúčastněnými stranami o Evropském rámci interoperability pro inteligentní města a obce

Deloitte a KU Leuven jmenovaná Evropskou komisí v současné době připravují návrh Evropského rámce interoperability pro inteligentní města a obce (EIF4SCC). Zapojte se do současné konzultace se zúčastněnými stranami do 12. dubna 2021 a pomozte nám tento slibný dokument vytvořit! Váš příspěvek pomůže doladit jej a učinit z něj skvělý nástroj pro vedoucí představitele místní správy při digitální transformaci jejich města nebo komunity.

KONZULTACE |
Cílená konzultace o dostupnosti děl jiných než tištěných ve formátech přístupných pro osoby se zdravotním postižením v rámci vnitřního trhu

Účelem této cílené konzultace je shromáždit informace a údaje o dostupnosti určitých děl chráněných autorským právem, zejména děl jiných než tištěných (např. filmy, fotografie nebo hudba), pro osoby se zdravotním postižením. Komise tento úkol provádí v rámci přípravy zprávy podle článku 9 směrnice (EU) 2017/1564 z Marrákeše. Konzultace je zaměřena na osoby se zdravotním postižením a organizace jednající jejich jménem, nositele práv, výrobce obsahu, distributory, poskytovatele služeb, provozovatele vysílání a vzdělávací instituce.