Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konzultace

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (154)

Highlight


KONZULTACE |
Veřejná konzultace o provádění aktu o digitálních trzích

Návrh prováděcího nařízení, který je nyní k dispozici pro zpětnou vazbu od veřejnosti, podrobně popisuje procesní aspekty související s prosazováním aktu o digitálních trzích, jako je mimo jiné právo stran být vyslechnuty a právo na přístup ke spisu, jakož i prvky obsažené v oznamovacích formulářích.

KONZULTACE |
Akt o kybernetické odolnosti

Produkty a služby informačních a komunikačních technologií (IKT) vytvářejí příležitosti pro ekonomiky a společnosti EU spolu s novými výzvami. Je-li vše propojeno, může kybernetické bezpečnostní incidenty ovlivnit celý ekosystém a narušit hospodářské nebo sociální činnosti.

KONZULTACE |
Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Cílem této veřejné konzultace je: potvrdit relevantnost otázek zjištěných při posouzení směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky (např. jak směrnici aplikovat na výrobky v digitálním a oběhovém hospodářství), které proběhlo v roce 2018, a shromáždit informace o tom a názory na to, jak směrnici zlepšit (oddíl I), shromáždit informace o potřebě a možných způsobech řešení otázek souvisejících konkrétně se škodami způsobenými systémy umělé inteligence, které se týkají jak směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky, tak vnitrostátních pravidel občanskoprávní odpovědnosti (oddíl II).