Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Financování

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (667)


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Výzva k předkládání návrhů: Zvukové zprávy EU

Tato výzva k předkládání návrhů podpoří produkci inovativních audio formátů a jejich distribuci po celé Evropě s rozpočtem ve výši 4,5 milionu EUR.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Monitorovací systém vlastnictví médií

Tato výzva k předkládání návrhů má financovat projekt, kterým se zřizuje veřejně dostupná databáze obsahující příslušné informace o sdělovacích prostředcích.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ |
Akt o digitálních službách: Výzva k podávání nabídek na smlouvu o podpoře týkající se systémových rizik vyplývajících z velmi velkých online platforem a vyhledávačů

Evropská komise vyhlásila výzvu k podávání nabídek na smlouvu na podporu provádění a prosazování aktu o digitálních službách týkajícího se posuzování a zmírňování systémových rizik vyplývajících z velmi velkých online platforem a vyhledávačů (VLOPS a VLOSE).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ |
Platforma pro pokročilé virtuální lidské dvojče (VHT)

Evropská komise vyhlásila výzvu k podávání nabídek na zadávání veřejných zakázek na nejmodernější platformu pro pokročilé modely integrace a validace virtuálních lidských dvojčat, která je financována v rámci pracovního programu Digitální Evropa 2023–2024.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Archiv veřejně přístupných a otevřených licencovaných děl EU

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů na grant EU na akce v oblasti autorského práva s rozpočtem ve výši 700 tisíc EUR. Účelem tohoto pilotního projektu je posoudit proveditelnost a možné přínosy zřízení úložiště EU pro veřejnou doménu a otevřených licencovaných děl a vyvinout prototyp.