Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Financování

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (643)

Highlight


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Výzva k předkládání návrhů – Pokročilé digitální dovednosti a analýza

EU zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů v oblasti pokročilých digitálních dovedností a analýzy v rámci programu Digitální Evropa. Informace a postupy týkající se podávání žádostí jsou uvedeny na portálu pro financování a nabídková řízení.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Partnerství v oblasti žurnalistiky – spolupráce (2023)

EU vyzývá k přeshraničním návrhům založeným na spolupráci mezi zpravodajskými mediálními organizacemi zaměřenými na inovativní obchodní modely a/nebo novinářské projekty v celé Evropě.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Žurnalistická partnerství – pluralismus (2023)

EU vyzývá organizace/zprostředkovatele, aby zavedly zvláštní režimy financování v oblastech zpravodajských médií, které mají zvláštní význam pro demokracii (jako jsou místní/regionální sdělovací prostředky, nezávislá a investigativní žurnalistika a zprávy veřejného zájmu).

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Výzva k předkládání přeshraničních projektů mediální gramotnosti

V rychle se vyvíjejícím prostředí digitálních médií Evropská komise nadále investuje do inovativních řešení s cílem zlepšit dovednosti všech evropských občanů v oblasti mediální gramotnosti, podpořit účinnou přeshraniční spolupráci a omezit škodlivý dopad dezinformací. Tato výzva k předkládání návrhů byla zveřejněna v rámci meziodvětvové složky programu Kreativní Evropa.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Evropské sítě festivalů (program Kreativní Evropa MEDIA)

Cílem grantů je podpořit šíření evropských filmů a audiovizuálního obsahu, které nejsou státními příslušníky daného státu, a oslovit nové publikum prostřednictvím festivalových sítí.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Filmy v pohybu v rámci programu MEDIA Kreativní Evropa

Cílem grantů je zvýšit oběh evropských děl a rozšířit jejich celoevropské publikum podporou divadelní a on-line distribuce zahraničních evropských filmů.