Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Pracovní příležitost: Evropská komise najímá odborníky, kteří budou prosazovat akt o digitálních službách

Evropská komise posiluje svůj tým při provádění aktu o digitálních službách a vytváření bezpečnějšího a transparentnějšího online prostoru.

keyboard with the word 'vacancies'

© ArtemSam - iStock Getty Images Plus

Jste techničtí odborníci nebo vědečtí pracovníci v oblasti dat, kteří se zabývají algoritmy sociálních médií? Nebo právník, který se zajímá o on-line ekonomiku a který chce něco změnit? Nebo ekonom, politický nebo sociální vědec, který se hluboce zamyslel nad tím, jak on-line platformy přetvářejí náš svět? 

V listopadu 2022 vstoupila v platnost nová evropská pravidla pro online platformy známá jako akt o digitálních službách. Vyjasňují odpovědnost on-line platforem za nezákonný a škodlivý obsah. Zavádějí rovněž pravidla vymezující odpovědnost online platforem, jako jsou služby sociálních médií, vyhledávače nebo on-line tržiště, za soulad jejich platformy s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie. Díky těmto pravidlům stojí EU v čele nebývalého úsilí o vytvoření bezpečnějšího a otevřenějšího online prostoru. Evropská komise má nové a jedinečné regulační pravomoci pro dohled nad největšími online platformami působícími na evropském trhu, tj. „velmi velkými online platformami“ a „velmi velkými on-line vyhledávači“ (VLOSE) s více než 45 miliony uživatelů v EU. Tyto společnosti určí Komise, jakmile zveřejní jejich uživatelská čísla (viz tisková zpráva).

Evropská komise hledá zkušené odborníky, kteří pomohou tato nová pravidla prosazovat.

Za účelem účinného plnění těchto úkolů vytváří Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) multidisciplinární tým pro vymáhání práva a přijímá nové kolegy, včetně úředníků Evropské komise, vyslaných národních odborníků a vysoce motivovaných smluvních zaměstnanců.

Tým se bude skládat z odborníků s širokou škálou profilů: právní úředníci, vědečtí pracovníci v oblasti dat/techničtí specialisté, ekonomové a referenti pro politiku.

Tým bude dohlížet na systémy zavedené VLOP a VLOSE s cílem bojovat proti nezákonnému obsahu, bojovat proti dezinformacím, prosazovat práva uživatelů a chránit zdraví a dobré životní podmínky uživatelů. Bude úzce spolupracovat s nově vytvořeným Evropským střediskem pro algoritmickou transparentnost, které bylo zřízeno ve Společném výzkumném středisku Komise a které rovněž hledá nové odborníky.

Členové tohoto týmu budou mít jedinečnou příležitost zajistit, aby digitální ekonomika a on-line platformy fungovaly v EU spravedlivým a transparentním způsobem. Máte zájem pracovat v této zajímavé nové oblasti? Chcete vybudovat bezpečnější, transparentní a odpovědný on-line prostor?

Přihlaste se dnes! Podrobnosti a podmínky jsou k dispozici v oficiálních oznámeních o výzvě:

  • pro smluvní zaměstnance hovor a přílohy (ve formátu, který lze upravovat ve slovech: .docx)
  • vyslaní národní odborníci – viz vaše oddělení lidských zdrojů ve vašem členském státě
  • pro úředníky Komise – viz vnitřní systém Komise.