Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Nové výzvy k financování v rámci programu Digitální Evropa na podporu kybernetické odolnosti

Komise zveřejnila výzvu společnostem, orgánům veřejné správy a dalším organizacím, aby předložily návrhy inovativních řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a požádaly o finanční prostředky EU v rámci programu Digitální Evropa.

graphic showing person working on a tablet with different cybersecurity logos around a circle in which the word Cybersecurity is written

Investice ve výši 176,5 milionu EUR ve formě grantů bude směřovat na zlepšení nástrojů a infrastruktur pro posílenou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem výzev je posílit kybernetickou bezpečnost infrastruktury sítí 5G podporou bezpečných služeb a zlepšením testovacích a certifikačních kapacit technologických řešení a služeb. Příslušné granty rovněž podpoří provádění nových pravidel kybernetické bezpečnosti sítí a informačních systémů (směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2) do vnitrostátních právních předpisů, jakož i kapacitu bezpečnostních operačních středisek v celé EU shromažďovat a sdílet informace o kybernetických incidentech. Cílem je pomoci posílit odolnost EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a její schopnost chránit, odhalovat, bránit a odrazovat od kybernetických útoků.

Výzvy jsou otevřeny do 15. února 2023 subjektům z členských států EU a zemí ESVO/EHP.

Více informací o výzvách k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa