Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen indleder en formel procedure mod TikTok i henhold til retsakten om digitale tjenester

Europa-Kommissionen har indledt en formel procedure for at vurdere, om TikTok kan have overtrådt forordningen om digitale tjenester på områder, der er knyttet til beskyttelse af mindreårige, gennemsigtighed i reklamer, forskeres adgang til data samt risikostyring af afhængighedsskabende design og skadeligt indhold.

Commission opens formal proceedings against TikTok under the Digital Services Act

European Commission

På grundlag af den hidtidige indledende undersøgelse, herunder på grundlag af en analyse af den risikovurderingsrapport, som TikTok sendte i september 2023, samt TikToks svar på Kommissionens formelle anmodninger om oplysninger (om ulovligt indhold, beskyttelse af mindreårige og dataadgang), har Kommissionen besluttet at indlede en formel procedure mod TikTok i henhold til retsakten om digitale tjenester.