Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Desinformation: Kommissionen glæder sig over nye potentielle underskrivere af adfærdskodeksen og anbefalinger til en stærk overvågningsramme

Kommissionen glæder sig over, at yderligere 16 potentielle underskrivere tilslutter sig udarbejdelsen af den styrkede adfærdskodeks om desinformation og de 10 anbefalinger fra Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA), der blev fremlagt den 15. november, for at gøre den til en stærk overvågningsramme baseret på Kommissionens retningslinjer.

graphic showing a hand holding a magnifying glass over a newspaper and the word disinformation

iStock photo Getty Images plus

Věra Jourová, næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, udtaler:

Jeg byder alle nye underskrivere velkommen om bord. Den eneste måde at bekæmpe desinformation på er at samarbejde: civilsamfundet, virksomhederne og tilsynsmyndighederne. Vi har brug for en revideret kodeks mod desinformation med en stærk overvågningsramme baseret på resultatindikatorer. Det er nu op til de nuværende og potentielle underskrivere at levere. Den eneste kodeks, vi vil acceptere, er en stærk og ambitiøs kodeks, der gennemfører vores vejledning fuldt ud, og som afhjælper de nuværende mangler.

Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, tilføjer:

Der er kun én måde at bekæmpe desinformation på: alle grupper arbejder sammen om at nå dette fælles mål. Jeg roser de nye partnere, der tiltræder i dag: den viser reel vilje til selv at engagere sig og påtage sig meningsfulde forpligtelser. Efterhånden som forhandlingerne om retsakten om digitale tjenester skrider hurtigt frem, ser jeg frem til et godt samarbejde mellem både eksisterende og nye signatarer for at sikre, at den nye kodeks er klar, inden de nye regler vedtages.

 Ergas anbefalinger, herunder en detaljeret analyse af det månedlige program til overvågning af desinformation om covid-19, vil bidrage til at udforme en robust overvågning af den styrkede kodeks. Kommissionen forventer, at underskriverne i høj grad bygger videre på disse anbefalinger og inddrager ERGA i udarbejdelsesprocessen, navnlig i forbindelse med overvågningen af kodeksen.

Kommissionen glæder sig over Twitch, Adobe, Havas, The Bright App, Neeva, Journalister Uden Grænser, VOST Europe, den nederlandske organisation for anvendt videnskabelig forskning (TNO), Maldita, PagellaPolitica, Demagog, MediaMath, Integral Ad Science, GARM-initiativet, Crisp Thinking og Newsback, som nye potentielle underskrivere af kodeksen. Denne udvidede deltagelse vil gøre den nye adfærdskodeks til et mere effektivt instrument til bekæmpelse af desinformation. 

Flere oplysninger