Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

1.3 mia. EUR fra programmet for et digitalt Europa til Europas digitale omstilling og cybersikkerhed

Kommissionen har i dag vedtaget to flerårige arbejdsprogrammer for programmet for et digitalt Europa, der skitserer de mål og specifikke emneområder, der vil modtage næsten 1.3 mia. EUR i finansiering.

Slide with text Digital Europe Programme on a coloured background

Copyright European Commission

Programmet for et digitalt Europa er EU's finansieringsprogram, der har til formål at styrke Europas teknologiske suverænitet og bringe digitale løsninger på markedet til gavn for borgere, offentlige forvaltninger og virksomheder.

Det vigtigste arbejdsprogram til en værdi af 909.5 mio. EUR for perioden 2023-2024 dækker udbredelsen af projekter, der anvender digitale teknologier såsom data, kunstig intelligens, cloud og højtudviklede digitale færdigheder. Disse projekter vil give konkrete fordele for innovationsøkosystemer, åbne standarder, SMV'er, byer, offentlige tjenester og miljøet.

Sideløbende med det primære arbejdsprogram offentliggjorde Kommissionen et arbejdsprogram med fokus påcybersikkerhed med et budget på 375 mio. EUR for perioden 2023-2024 for at styrke EU's kollektive modstandsdygtighed over for cybertrusler. Dette vil blive gennemført af det europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed.

For de fleste projekters vedkommende vil gennemførelsen af disse arbejdsprogrammer kræve samfinansiering fra andre kilder svarende til 50 % af projektomkostningerne. Det betyder, at det samlede investeringsbeløb, der vil blive mobiliseret, vil være næsten dobbelt så stort som EU-midlerne.

De første indkaldelser af forslag til disse arbejdsprogrammer under programmet for et digitalt Europa vil blive offentliggjort i foråret med mere at komme efter sommeren. Indkaldelserne vil være åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU's medlemsstater, EFTA/EØS-lande og lande, der er associeret med programmet for et digitalt Europa. 

Flere oplysninger