Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

1,3 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” na rzecz transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w Europie

Komisja przyjęła dziś dwa wieloletnie programy prac dotyczące programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w wysokości blisko 1,3 mld euro.

Slide with text Digital Europe Programme on a coloured background

Copyright European Commission

Program „Cyfrowa Europa” jest unijnym programem finansowania mającym na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Główny program prac o wartości 909,5 mln EUR na lata 2023–2024 obejmuje wdrażanie projektów wykorzystujących technologie cyfrowe, takie jak dane, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, zaawansowane umiejętności cyfrowe. Projekty te przyniosą konkretne korzyści ekosystemom innowacji, otwartym standardom, MŚP, miastom, usługom publicznym i środowisku.

Oprócz głównego programu prac Komisja opublikowała program prac koncentrujący się nacyberbezpieczeństwie, dysponujący budżetem w wysokości 375 mln EUR na lata 2023–2024 w celu zwiększenia zbiorowej odporności UE na cyberzagrożenia. Będzie to realizowane przez Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa.

W przypadku większości projektów realizacja tych programów prac będzie wymagała współfinansowania z innych źródeł, co odpowiada 50 % kosztów projektów. Oznacza to, że całkowita kwota inwestycji, które zostaną uruchomione, będzie niemal dwukrotnie wyższa niż kwota pochodząca z finansowania UE.

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących tych programów prac w ramach programu „Cyfrowa Europa” zostaną opublikowane wiosną tego roku, a kolejne zostaną opublikowane po okresie letnim. Zaproszenia będą otwarte dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i innych podmiotów z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG oraz państw stowarzyszonych z programem „Cyfrowa Europa”. 

Więcej informacji