Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

1,3 miliardy EUR z programu Digitálna Európa na digitálnu transformáciu a kybernetickú bezpečnosť Európy

Komisia dnes prijala dva viacročné pracovné programy pre program Digitálna Európa, v ktorých načrtla ciele a konkrétne tematické oblasti, ktoré získajú finančné prostriedky vo výške takmer 1,3 miliardy EUR.

Slide with text Digital Europe Programme on a coloured background

Copyright European Commission

Program Digitálna Európa je program financovania EÚ zameraný na posilnenie technologickej suverenity Európy a uvedenie digitálnych riešení na trh v prospech občanov, orgánov verejnej správy a podnikov.

Hlavný pracovný program v hodnote 909,5 milióna EUR na obdobie 2023 – 2024 sa vzťahuje na zavádzanie projektov, ktoré využívajú digitálne technológie, ako sú údaje, umelá inteligencia, cloud, pokročilé digitálne zručnosti. Tieto projekty prinesú konkrétne výhody pre inovačné ekosystémy, otvorené normy, MSP, mestá, verejné služby a životné prostredie.

Popri hlavnom pracovnom programe Komisia uverejnila pracovný program zameraný nakybernetickú bezpečnosť s rozpočtom 375 miliónov EUR na obdobie 2023 – 2024 na posilnenie kolektívnej odolnosti EÚ proti kybernetickým hrozbám. Toto bude vykonávať Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V prípade väčšiny projektov si vykonávanie týchto pracovných programov bude vyžadovať spolufinancovanie z iných zdrojov, čo zodpovedá 50 % nákladov na projekty. To znamená, že celková suma investícií, ktoré sa zmobilizujú, bude takmer dvojnásobkom sumy z finančných prostriedkov EÚ.

Prvé výzvy na predkladanie týchto pracovných programov v rámci programu Digitálna Európa budú uverejnené na jar tohto roku, pričom ďalšie výzvy budú predložené po lete. Výzvy budú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a krajín pridružených k programu Digitálna Európa. 

Viac informácií