Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

#EuropeDay 2022: afslutning af konferencen om Europas fremtid og det europæiske ungdomsår

Den 29. og 30. april mødtes plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid for sidste gang og godkendte 49 detaljerede forslag, der dækker en bred vifte af emner fra klimaændringer til sundhed, migration og EU rundt om i verden.

photo of a child carrying a European flag

iStock photo Getty images plus

Dette sker efter en usædvanlig etårig rejse med diskussioner, drøftelser og samarbejde mellem borgere i hele Europa om den type Europa, de ønsker at leve i (yderligere oplysninger i denne pressemeddelelse)

Næste skridt vil finde sted i Strasbourg den 9. maj, årsdagen for Schumanerklæringen, som dannede grundlaget for det, der nu er Den Europæiske Union. I betragtning af Ruslands uberettigede militære aggression mod Ukraine er Europadagen 2022 et endnu vigtigere øjeblik til at bekræfte vores engagement i fred, vise vores enhed og solidaritet med Ukraine og det ukrainske folk og forsvare universelle værdier såsom frihed og demokrati i en regelbaseret verdensorden.

Da det europæiske ungdomsår 2022 fremhæver unge europæere, og konferencen om Europas fremtid har øget borgernes stemme, er den 9. maj et godt tidspunkt til at drøfte de udfordringer, som europæerne står over for i dag.

I Strasbourg i anledning af Europadagen efter det sidste plenarmøde, der fandt sted i sidste weekend, vil der blive forelagt en rapport med resultaterne af konferencen for formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

På Europadagen inviterer EU-institutionerne en bred vifte af onlineaktiviteter og aktiviteter på stedet, både i medlemsstaterne og på verdensplan. For at besøge institutionerne vil der være lørdag den 7. maj i Bruxelles, mandag den 9. maj i Luxembourg og søndag den 15. maj i Strasbourg. Derudover vil besøgende kunne besøge EU-institutionerne virtuelt. Test din viden om EU, følg direkte arrangementer online, og find ud af, hvad der gøres for at gøre Europa sikrere, grønnere, sundere og mere digitalt for kommende generationer. Alle oplysninger om Europadagen 2022 findes på en interinstitutionel platform for Europadagen og i faktabladet.

Flere oplysninger

Konferencen om Europas fremtid — konferencens plenarforsamling

49 udkast til forslag fra konferencen om Europas fremtid

Europadagen 2022 i Europa-Kommissionen den 7. maj