Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Offentliggørelse

Ny digital datamotorvej, der forbinder Europa og Latinamerika, fornyer det transatlantiske samarbejde

EllaLink's transatlantiske kabel, der forbinder de europæiske og sydamerikanske kontinenter, blev indviet under den digitale forsamling i 2021. Dette markerer den officielle lukning af konnektivitetskløften takket være 6,000 km undersøisk kabel, hvilket reducerer den nuværende latenstid med 50 % og bringer den ned under 60 millisekunder.

world map showing the optical submarine cable linking Europe and South America

© Bella programme

Hvad er EllaLink?

Denne digitale datamotorvej, der forbinder Fortaleza i Brasilien med Sines i Portugal, vil muliggøre den første direkte dataforbindelse med høj kapacitet mellem de to kontinenter til støtte for udveksling af forsknings- og uddannelsesdata.

Dette optiske undersøiske kabel, der medfinansieres af EU gennem BELLA-programmet, går 4 500 m under vand, hvilket bringer europæiske og latinamerikanske lande tættere på hinanden og skaber sikker og pålidelig konnektivitet med høj kapacitet, hvilket letter den digitale omstilling og inklusion.

Denne vigtige milepæl vil bidrage til at ændre det europæiske og latinamerikanske forsknings- og uddannelsessamarbejde i de næste 25 år. Bella vil nå ud til 65 mio. brugere i mere end 12,000 institutioner i Europa og Latinamerika.

BELLA-programmet

BELLA-programmet giver mulighed for videnskabelig, akademisk og kulturel udveksling og letter udvekslingen af højtydende databehandling og jordobservationsdata. 

For at gøre EllaLink-kablet til en realitet blev der etableret et offentlig-privat partnerskab mellem interessenter på begge sider af Atlanten.

EU medfinansierer BELLA-programmet og har indtil videre anvendt 26.5 mio. EUR. Der ydes også medfinansiering fra latinamerikanske nationale forsknings- og uddannelsesnetværk (NREN'er) og den brasilianske regering.

Tvistens baggrund

Idéen om en digital datamotorvej blev første gang præsenteret på det 7. topmøde på højt plan mellem EU og Brasilien i februar 2014 og blev gentaget på topmødet mellem EU og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC), hvor stats- og regeringscheferne besluttede at lukke kløften og gav politisk støtte til digital sammenkobling af de to regioner. 

Flere oplysninger