Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

Novim digitalnim podatkovnim autocestama koje povezuju Europu i Latinsku Ameriku obnavlja se transatlantska suradnja

Tijekom Digitalne skupštine 2021. otvoren je transatlantski kabel EllaLink koji povezuje europski i južnoamerički kontinent. Time se službeno premostio jaz u povezivosti zahvaljujući 6000 kilometara podmorskog kabela, čime je trenutačna latencija smanjena za 50 % i manja od 60 milisekunda.

world map showing the optical submarine cable linking Europe and South America

© Bella programme

Što je EllaLink?

Povezujući Fortalezu u Brazilu sa Sines u Portugalu, ta digitalna podatkovna autocesta omogućit će prvu izravnu podatkovnu vezu velikog kapaciteta između dvaju kontinenata kako bi se poduprla razmjena podataka u području istraživanja i obrazovanja.

Taj optički podmorski kabel, koji sufinancira EU u okviru programa BELLA, prolazi 4 500 m vodom i zbližava europske i latinskoameričke zemlje te osigurava sigurnu i pouzdanu povezivost visokog kapaciteta, čime se olakšava digitalna transformacija i uključenost.

Ta važna prekretnica pomoći će u transformaciji suradnje u području istraživanja i obrazovanja u Europi i Latinskoj Americi u sljedećih 25 godina. Bella će doprijeti do 65 milijuna korisnika u više od 12,000 institucija u Europi i Latinskoj Americi.

Program BELLA

Program BELLA pruža mogućnosti za znanstvenu, akademsku i kulturnu razmjenu te olakšava razmjenu računalstva visokih performansi i podataka dobivenih promatranjem Zemlje. 

Kako bi kabel EllaLink postao stvarnost, uspostavljeno je javno-privatno partnerstvo dionika s obje strane Atlantika.

EU sufinancira program BELLA, a do danas se raspoređuje 26,5 milijuna eura. Sufinanciranje osiguravaju i latinskoameričke nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NREN) i brazilska vlada.

Okolnosti spora

Ideja o digitalnoj prometnici podataka prvi je put predstavljena na 7. sastanku na vrhu na visokoj razini između EU-a i Brazila održanom u veljači 2014., a ponovljena je na sastanku na vrhu između EU-a i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC), na kojem su čelnici država odlučili premostiti jaz i pružiti političku potporu digitalnom povezivanju tih dviju regija. 

Više podataka