Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δρομολογούν διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ευρωπαϊκή αξιακή αλυσίδα ημιαγωγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη ξεκίνησαν διαβούλευση σχετικά με την αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών.

Person holding computer chip

gorodenkoff @ istockphoto.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα 27 κράτη μέλη, ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών. Η διαβούλευση επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις, στοιχεία και δεδομένα τόσο από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών όσο και από εταιρείες που βασίζονται σε ημιαγωγούς για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας, η διαβούλευση αυτή, η οποία θα είναι ανοικτή έως τις 11 Νοεμβρίου, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη θέσπιση ακριβούς αξιολόγησης των κινδύνων, την αύξηση της διαφάνειας της αξιακής αλυσίδας και της ανθεκτικότητας έναντι πιθανών διαταραχών, καθώς και για την παροχή της δυνατότητας στους φορείς λήψης αποφάσεων να ανταποκρίνονται δεόντως στις ελλείψεις ημιαγωγών.

Η παρούσα διαβούλευση διεξάγεται στο πλαίσιο των εργασιών της ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους ημιαγωγούς. Η ομάδα αυτή συστάθηκε μετά τη δημοσίευση σύστασης που αποτελεί μέρος της δέσμης πράξεων για τα μικροκυκλώματα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους. Στόχος της είναι να διευκολύνει την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς που θέτουν σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της Ένωσης και να καταστήσει δυνατή τη συντονισμένη αντιμετώπιση κρίσεων. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη μελλοντική πορεία του μηχανισμού παρακολούθησης που παρουσιάζεται στην πρόταση κανονισμού για την πράξη για τα μικροκυκλώματα. Αυτό θα μπορούσε ιδίως να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό κατάλληλων δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόβλεψη μελλοντικών ελλείψεων στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και την πρόληψη κρίσεων στον τομέα των ημιαγωγών.