Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

L-att Ewropew dwar iċ-Ċipep: Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jniedu konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati dwar il-katina tal-valur Ewropea tas-semikondutturi

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri nedew konsultazzjoni dwar il-katina tal-valur tas-semikondutturi.

Person holding computer chip

gorodenkoff @ istockphoto.com

Il-Kummissjoni Ewropea flimkien mas-27 Stat Membru nedew konsultazzjoni dwar il-katina tal-valur tas-semikondutturi. Il-konsultazzjoni tfittex li tiġbor fehmiet, evidenza u data kemm mill-kumpaniji attivi fil-katina tal-provvista tas-semikondutturi kif ukoll mill-kumpaniji li jiddependu fuq is-semikondutturi biex iwasslu l-prodotti jew is-servizzi tagħhom. Abbażi tar-riżultati ta’ stħarriġ preċedenti, din il-konsultazzjoni, miftuħa sal-11 ta’ Novembru, hija l-ewwel pass lejn l-istabbiliment ta’ valutazzjoni preċiża tar-riskji, iż-żieda fit-trasparenza tal-katina tal-valur u r-reżiljenza kontra tfixkil potenzjali, kif ukoll tippermetti lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jirreaġixxu kif xieraq għan-nuqqas ta’ semikondutturi.

Din il-konsultazzjoni qed titwettaq bħala parti mill-ħidma tal-Grupp ta’ Esperti Ewropew dwar is-Semikondutturi. Dan il-grupp, stabbilit wara l-pubblikazzjoni ta’ Rakkomandazzjoni li hija parti mill-Pakkett tal-Att dwar iċ-Ċipep propost mill-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni din is-sena. Għandha l-għan li tiffaċilita l-iskambju rapidu u effettiv ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-iżviluppi tas-suq li jqiegħdu l-provvisti tal-Unjoni f’riskju, u li tippermetti rispons koordinat għall-kriżijiet. Ir-riżultati tal-konsultazzjoni se jkunu strumentali biex tiġi proposta triq’ il quddiem għall-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ ippreżentat fil-proposta għal regolament tal-Att dwar iċ-Ċipep. Dan jista’ jinkludi b’mod partikolari l-identifikazzjoni ta’ indikaturi ta’ twissija bikrija xierqa biex jiġu antiċipati n-nuqqasijiet futuri fil-katina tal-provvista tas-semikondutturi u jiġu evitati kriżijiet tas-semikondutturi.