Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Siruja koskevan EU:n säädöksen Komissio ja jäsenvaltiot käynnistävät sidosryhmien kuulemisen Euroopan puolijohteiden arvoketjusta

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot käynnistivät puolijohteiden arvoketjua koskevan kuulemisen.

Person holding computer chip

gorodenkoff @ istockphoto.com

Euroopan komissio käynnisti yhdessä 27 jäsenvaltion kanssa kuulemisen puolijohteiden arvoketjusta. Kuulemisen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä, näyttöä ja tietoja sekä puolijohteiden toimitusketjussa toimivilta yrityksiltä että puolijohteisiin tuotteidensa tai palvelujensa toimittamiseksi tukeutuvilta yrityksiltä. Aiemman kyselytutkimuksen tulosten perusteella tämä kuuleminen, joka on avoinna 11. marraskuuta asti, on ensimmäinen askel kohti riskien tarkan arvioinnin laatimista, arvoketjun avoimuuden ja mahdollisten häiriöiden sietokyvyn lisäämistä sekä sitä, että päätöksentekijät voivat reagoida asianmukaisesti puolijohdepulaan.

Tämä kuuleminen toteutetaan osana puolijohdealan eurooppalaisen asiantuntijaryhmän työtä. Ryhmä perustettiin sen jälkeen, kun on julkaistu suositus, joka on osa Euroopan komission aiemmin tänä vuonna ehdottamaa sirusäädöspakettia. Sen tavoitteena on helpottaa nopeaa ja tehokasta tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä markkinakehityksestä, joka vaarantaa unionin toimitukset, ja mahdollistaa koordinoidut kriisitoimet. Kuulemisen tulokset ovat keskeisessä asemassa ehdotettaessa etenemistapaa sirusäädöstä koskevassa asetusehdotuksessa esitellylle seurantamekanismille. Tähän voisi sisältyä erityisesti asianmukaisten varhaisvaroitusindikaattoreiden määrittäminen, jotta voidaan ennakoida tulevaa pulaa puolijohteiden toimitusketjussa ja ehkäistä puolijohdekriisejä.