Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Evropský akt o čipech: Komise a členské státy zahájily konzultace se zúčastněnými stranami o evropském hodnotovém řetězci polovodičů

Evropská komise a členské státy zahájily konzultaci o hodnotovém řetězci polovodičů.

Person holding computer chip

gorodenkoff @ istockphoto.com

Evropská komise spolu s 27 členskými státy zahájila konzultaci o hodnotovém řetězci polovodičů. Cílem konzultace je shromáždit názory, důkazy a údaje jak od společností působících v dodavatelském řetězci polovodičů, tak od společností, které při dodávání svých výrobků nebo služeb spoléhají na polovodiče. Na základě výsledků dřívějšího průzkumu je tato konzultace, která probíhá do 11. listopadu, prvním krokem k vypracování přesného posouzení rizik, zvýšení transparentnosti hodnotového řetězce a odolnosti vůči možným narušením, jakož i k tomu, aby osoby s rozhodovací pravomocí mohly řádně reagovat na nedostatek polovodičů.

Tato konzultace probíhá v rámci činnosti Evropské expertní skupiny pro polovodiče. Tato skupina, která byla zřízena v návaznosti na zveřejnění doporučení, které je součástí balíčku aktu o čipech navrženého Evropskou komisí začátkem tohoto roku. Jeho cílem je usnadnit rychlou a účinnou výměnu informací mezi členskými státy o vývoji na trhu, který ohrožuje dodávky do Unie, a umožnit koordinovanou reakci na krize. Výsledky konzultace budou mít zásadní význam pro navržení dalšího postupu pro monitorovací mechanismus uvedený v návrhu nařízení o aktu o čipech. To by mohlo zahrnovat zejména určení vhodných ukazatelů včasného varování pro předvídání budoucích nedostatků v dodavatelském řetězci polovodičů a předcházení polovodičovým krizím.