Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Euroopa uudistemeedia foorum: uuendused uudismeediasektoris

Kolmas Euroopa uudistemeedia foorum (ENMF) tõi kokku sõnavõtjad ajakirjandusest, televisioonist, raadiost, ajakirjadest ja veebimeediast, et arutada uudismeediasektori uuendusi.

Visual for the promotion of the European News Media Forum

European Commission

Pärast esimest ajakirjanike turvalisust käsitlevat väljaannet ja teist väljaannet tööstuse ümberkujundamise kohta keskenduti ENMFi kolmandas väljaandes uuendustele mitmes vormis, alates ajakirjandusstandardite ja meedia juhtimisega seotud uutest valdkondlikest tavadest kuni meedia elujõulisuse, tarbimisharjumustega kohanemise ning sektori/sektoriülese koostöö ja partnerlusteni. Sessioonid koosnesid mitmesugustest vormingutest: lavaesitlused, esitlused, tuleäärsed vestlus- ja kalakapsad.

Saate üritust siin uuesti kuvada.

Allalaadimiseks

European News Media Forum 2022 programme (.pdf)
Laadi alla