Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konsultatsioonid

Otsinguvõimalused

Otsingutulemused (154)

Highlight


CONSULTATION |
Avalik konsultatsioon digiturgude õigusakti rakendamise kohta

Rakendusmääruse eelnõus, mis on nüüd avaliku tagasiside saamiseks kättesaadav, on üksikasjalikult kirjeldatud digiturgude õigusakti jõustamisega seotud menetluslikke aspekte, nagu poolte õigus olla ära kuulatud ja juurdepääs toimikule, samuti teatise vormides sisalduvad elemendid.

CONSULTATION |
Küberkerksuse õigusakt

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tooted ja teenused loovad võimalusi ELi majandusele ja ühiskonnale koos uute väljakutsetega. Kui kõik on ühendatud, võib küberintsident mõjutada kogu ökosüsteemi ning häirida majanduslikku või sotsiaalset tegevust.

CONSULTATION |
Tsiviilvastutus – vastutuseeskirjade kohandamine digiajastu ja tehisintellekti jaoks

Selle avaliku konsultatsiooni eesmärk on kinnitada tootevastutuse direktiivi 2018. aasta hindamisel kindlaks tehtud küsimuste asjakohasust (nt kuidas kohaldada direktiivi digitaalmajanduse ja ringmajanduse toodete suhtes) ning koguda teavet ja seisukohti selle kohta, kuidas seda direktiivi täiustada (I jagu); koguda teavet konkreetselt tehisintellektisüsteemide põhjustatud kahjuga seotud probleemide käsitlemise vajaduse ja nendega tegelemise võimalike viiside kohta nii tootevastutuse direktiivi kui ka riiklike tsiviilvastutust käsitlevate õigusnormide kontekstis (II jagu).