Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Teabekogu

Otsinguvõimalused

Otsingutulemused (3209)


POLICY AND LEGISLATION |
Meediapädevuse suunised

Käesolev dokument on liikmesriikidele mõeldud suuniste kogum meediapädevuse aruandluseks ja parimate tavade jagamiseks.

REPORT / STUDY |
Andmevoogude majanduslik väärtus

Uuring pakub uuenduslikku meetodit pilve- ja servtaristutesse liikuvate ettevõtete andmete mahu ja majandusliku väärtuse hindamiseks kogu Euroopas.