Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa digituleviku kujundamine

Euroopa Komisjon tutvustab uusi algatusi, mis panevad aluse ELi ühenduvussektori ümberkujundamisele

Gigabit connectivity for all
fix-empty

Täna avaldas komisjon rea meetmeid, mille abil teha gigabitiühendus 2030. aastaks kättesaadavaks kõigile ELi kodanikele ja ettevõtjatele kooskõlas Euroopa digikümnendi eesmärkidega ning panna alus ühenduvussektori ümberkujundamisele.