Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa digituleviku kujundamine

Komisjon tutvustab uusi tuleviku digitaristute algatusi

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komisjon on esitanud hulga võimalikke meetmeid, et edendada innovatsiooni, turvalisust ja digitaalse infrastruktuuri vastupidavust. Digitaalse ühenduvuse paketi eesmärk on algatada arutelu konkreetsete ettepanekute üle sidusrühmade, liikmesriikide ja sarnaselt mõtlevate partneritega selle üle, kuidas kujundada ELi tulevast poliitikat. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub kõnealustest arenenud digitaalsetest võrgutaristutest ja -teenustest, sest kiire, turvaline ja laialdane ühenduvus on hädavajalik selliste tehnoloogiate kasutuselevõtuks, mis viivad meid homsesse maailma.