Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rahastamine

Otsinguvõimalused

Otsingutulemused (627)


CALL FOR PROPOSALS |
Projektikonkurss – pilvandmetöötlus, andmed ja tehisintellekt

EL kuulutab programmi „Digitaalne Euroopa“ raames välja projektikonkursi pilvandmetöötluse, andmete ja tehisintellekti valdkonnas (DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05). Teavet ja menetlusi selle kohta, kuidas kandideerida, leiab rahastamis- ja hankevõimaluste portaalist.

CALL FOR TENDERS |
Uuring mobiilsete satelliitteenuste kohta 2 GHz sagedusalas ELis

Euroopa Komisjon on käivitanud uuesti hankemenetluse, et uurida liikuva kosmoseside teenuseid 2 GHz sagedusalas ELis – kehtiva õigusraamistiku rakendamine ja ülevaade satelliitühenduvuse turust pakkumuse esitamise tehnilise probleemi tõttu.

CALL FOR TENDERS |
Simpli programmi tugibüroo tugiteenused

Komisjon otsib ettevõtjaid, kes saavad pakkuda teenuseid lihtsustatud programmi raames. Simpl on arukas vahevara, mis võimaldab pilvandmetöötluse föderatsioone ja toetab kõiki peamisi Euroopa Komisjoni rahastatavaid andmealgatusi, näiteks ühiseid Euroopa andmeruume.

CALL FOR PROPOSALS |
Euroopa meediaplatvormid – 2023

Komisjon käivitab 2023. aastal uue 6 miljoni euro suuruse projektikonkursi, et luua Euroopa meediaplatvormide projektid, mille eesmärk on parandada ELi kodanike juurdepääsu usaldusväärsele teabele kogu Euroopa Liidus.

CALL FOR PROPOSALS |
Euroopa meediakeskused – 2023

Komisjon pakub toetust projektidele, millega luuakse või laiendatakse meediakeskusi (näiteks uudistekeskusi), et pakkuda eurooplastele kvaliteetset sisu Euroopa asjade kohta ja paljudes keeltes.