Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rahastamine

Otsinguvõimalused

Otsingutulemused (603)

Highlight


CALL FOR TENDERS |
Ookeanilaine energia võimaluste kiirendamine elektrienergia tootmiseks

Baskimaa energiaagentuur (EVE) kutsub huvitatud tarnijaid üles esitama pakkumusi kommertskasutusele eelnevateks hangeteks, mille eesmärk on kiirendada laineenergia sektori vajaduste rahuldamiseks vajalike lennuturbiinitehnoloogiate ja eelkõige EVE Mutriku tehase väljaarendamist.

CALL FOR TENDERS |
Rongikoosseis, mis kohandub automaatselt erineva laiusega rööbasteedega

Hispaania riiklik raudtee-ettevõtja ADIF kutsub huvitatud tarnijaid üles esitama pakkumusi uutele kommertskasutusele eelnevatele hangetele, mille eesmärk on arendada ja katsetada uuenduslikke rongikoosseisusid, mis suudavad automaatselt kohaneda erineva laiusega rongiteedega.

CALL FOR PROPOSALS |
Pagulaste ja rändajate esindatus meedias ja nende kaasamine meedias

Haavatavate rühmade, nagu rändajad ja pagulased, esindamine ja nähtavus meedias on endiselt marginaalne kogu Euroopa peamises sotsiaalmeedias, pöörates erilist tähelepanu Ukraina olukorrale. Eesmärk on leida võimalusi kaasava sotsiaalmeedia edendamiseks Euroopas ning aidata neil rühmadel koostada oma narratiivid pagulaste ja rändajate koha ja rolli kohta Euroopa ühiskondades ja kogukondades.

CALL FOR TENDERS |
Euroopa avatud teaduse pilve platvormi hallatavad teenused

Euroopa Komisjon on käivitanud hanketeate, et luua, võtta kasutusele ja käitada Euroopa avatud teaduse pilve (European Open Science Cloud) tootmiskvaliteediga tugitaristut ja -teenuseid.