Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Европейски новинарски медиен форум: иновации в сектора на новинарските медии

Третият Европейски форум на новинарските медии (ENMF) събра лектори от пресата, телевизията, радиото, списанията, онлайн медиите и други, за да обсъдят иновациите в новинарския медиен сектор.

Visual for the promotion of the European News Media Forum

European Commission

След първото издание относно безопасността на журналистите и второто издание относно трансформацията на промишлеността, това трето издание на ENMF беше съсредоточено върху иновациите в много форми, вариращи от нови секторни практики относно журналистическите стандарти и медийното управление до жизнеспособност на медиите, адаптиране към моделите на потребление и секторно/междусекторно сътрудничество и партньорства. Сесиите се състояха от различни формати: сценични презентации, изложби, шапки и рибарски лодки.

Можете да възпроизвеждате проявата тук.

Документи за изтегляне

European News Media Forum 2022 programme (.pdf)
Изтегляне