Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

G7 juhtide avaldus Hiroshima tehisintellekti protsessi kohta

G7 juhid on tervitanud tehisintellekti käsitlevaid rahvusvahelisi juhtpõhimõtteid ja tehisintellekti arendajate vabatahtlikku käitumisjuhendit.

©GettyImages

Hiroshima tehisintellekti protsessi terviklik poliitikaraamistik koosneb neljast sambast:

  1. generatiivse tehisintellekti prioriteetsete riskide, probleemide ja võimaluste analüüs; 
  2. Hiroshima protsessi rahvusvahelised juhtpõhimõtted kõigile tehisintellekti ökosüsteemis osalejatele, 
  3. Hiroshima protsessi rahvusvaheline käitumisjuhend kõrgtehnoloogilisi tehisintellektisüsteeme arendavatele organisatsioonidele, 
  4. projektipõhine koostöö vastutustundlike tehisintellekti vahendite ja parimate tavade väljatöötamise toetamiseks.

Allalaadimiseks

G7 Leaders’ Statement on the Hiroshima AI Process, 30 October 2023
Laadi alla 

Related content

Hiroshima protsessi rahvusvaheline käitumisjuhend kõrgtehnoloogiliste tehisintellektisüsteemide kohta

Policy and legislation | 30 oktoober 2023

Kõrgtehnoloogilisi tehisintellektisüsteeme arendavate organisatsioonide rahvusvahelise tegevusjuhendi eesmärk on edendada ohutut, turvalist ja usaldusväärset tehisintellekti kogu maailmas ning selles antakse vabatahtlikke suuniseid kõige arenenumaid tehisintellektisüsteeme, sealhulgas kõige arenenumaid alusmudeleid ja generatiivseid tehisintellektisüsteeme arendavate organisatsioonide tegevuse kohta.

Hiroshima protsessi rahvusvahelised juhtpõhimõtted täiustatud tehisintellektisüsteemi kohta

Policy and legislation | 30 oktoober 2023

Kõrgtehnoloogilisi tehisintellektisüsteeme arendavate organisatsioonide rahvusvaheliste juhtpõhimõtete eesmärk on edendada ohutut, turvalist ja usaldusväärset tehisintellekti kogu maailmas ning antakse suuniseid organisatsioonidele, kes arendavad ja kasutavad kõige arenenumaid tehisintellektisüsteeme, sealhulgas kõige arenenumaid alusmudeleid ja generatiivseid tehisintellektisüsteeme.