Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

G7-ledarnas uttalande om Hiroshimaprocessen

G7-ledarna har välkomnat internationella vägledande principer för artificiell intelligens och en frivillig uppförandekod för AI-utvecklare.

©GettyImages

Den övergripande policyramen för AI-processen i Hiroshima består av fyra pelare:

  1. analys av prioriterade risker, utmaningar och möjligheter med generativ AI. 
  2. Hiroshimaprocessens vägledande principer för alla AI-aktörer i AI-ekosystemet, 
  3. Hiroshimaprocessens internationella uppförandekod för organisationer som utvecklar avancerade AI-system, 
  4. projektbaserat samarbete till stöd för utvecklingen av ansvarsfulla AI-verktyg och bästa praxis.

Dokument

G7 Leaders’ Statement on the Hiroshima AI Process, 30 October 2023
Hämta 

Related content

Hiroshimaprocessens internationella uppförandekod för avancerade AI-system

Policy and legislation | 30 oktober 2023

Den internationella uppförandekoden för organisationer som utvecklar avancerade AI-system syftar till att främja säker, trygg och tillförlitlig AI i hela världen och kommer att ge frivillig vägledning för åtgärder som vidtas av organisationer som utvecklar de mest avancerade AI-systemen, inbegripet de mest avancerade basmodellerna och generativa AI-systemen.

Hiroshimaprocessens internationella vägledande principer för avancerade AI-system

Policy and legislation | 30 oktober 2023

De internationella vägledande principerna för organisationer som utvecklar avancerade AI-system syftar till att främja säker, trygg och tillförlitlig AI i hela världen och kommer att ge vägledning för organisationer som utvecklar och använder de mest avancerade AI-systemen, inbegripet de mest avancerade basmodellerna och generativa AI-systemen.