Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa Komisjon kohtub audiovisuaaltööstusega Cannes’i filmifestivalil

Siseturuvolinik Thierry Breton osaleb Cannes’i filmifestivalil, et kohtuda audiovisuaaltööstuse esindajatega, teha kokkuvõte ELi toetusest sektorile ja tutvustada oma visiooni Euroopa kultuurilise suveräänsuse ülesehitamisest.

poster of the Cannes Film Festival 2022 showing a man climbing a stairs while touching the number of 5 next to a 7 on a background of a cloudy sky

Cannes Film Festival 2022

Ainulaadne võimalus kohtuda tööstusega ja tutvustada ELi poliitikat audiovisuaalsektoris

Volinik Bretoni visiit Cannes’i reedel, 20. mail 2022 annab võimaluse kasutada Euroopa audiovisuaalse ökosüsteemi impulsse. Ta kohtub tööstuse juhtide ja spetsialistidega, sealhulgas idufirmade, filmirežissööride, stsenaristide ja näitlejatega.

Ta pöördub sidusrühmadega Euroopa filmifoorumil, et teavitada neid meetmetest, mida on võetud tööstuse tugevdamiseks ja selle sõltumatuse kaitsmiseks, sealhulgas innovatsiooni kaudu. Sellega seoses rõhutab ta hiljuti käivitatud rahastamisvahendi MediaInvest konkreetset mõju, et suunata investorid audiovisuaalsete toodete tootmise ja levitamisega tegelevatesse ettevõtetesse, et ületada praegune omakapitali rahastamise puudujääk.

Volinik Breton käsitleb ka selliseid teemasid nagu meediavabadus ja meedia mitmekesisus ning tulevane Euroopa meediavabaduse seadus, mis on õigusakt, mille eesmärk on võidelda avaliku ja erasektori sekkumise vastu toimetuslikusse kajastamisse ning aidata väljaannetel piiriüleselt kasvada. Vaid kuu aega pärast ajaloolise kokkuleppe saavutamist digiteenuste õigusaktis, mis võimaldab paremini võidelda veebis leviva väärinfoga, toetab see uus õigusakt veelgi Euroopa jõupingutusi oma inforuumi tagamisel.

MediaInvest: uus omakapitaliinstrument ELi audiovisuaaltööstuse autonoomia ja konkurentsivõime edendamiseks

Kuidas tugevdada Euroopa audiovisuaaltööstuse konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil?

Oma põhisõnavõtus Euroopa filmifoorumil keskendub volinik Breton ELi audiovisuaalpoliitika viimastele arengutele ja viitab Medialnvestile.

MediaInvest on esimene omakapitaliinvesteeringute vahend, mille eesmärk on stimuleerida erainvesteeringuid sektoris.Meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavasvälja kuulutatud MediaInvest on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimisfondi ühise juhtimise all käivitanud ELi investeerimisprogrammi „ InvestEU “ laiemas kontekstis. Konkreetselt on selle eesmärk toetada ajavahemikul 2022–2027 400 miljoni euro ulatuses investeeringuid, kombineerides programmide „Loov Euroopa“ MEDIA ja InvestEU vahendeid ning erasektori kaasinvesteeringuid.

Eeldatakse, et sellel vahendil on ettevõtetele struktureeriv mõju. See peaks aitama neil säilitada oma intellektuaalomandit ja katalooge, teha või litsentsida oma teoseid ning tagada suurem kontroll audiovisuaalteoste sekvellide või uute hooaegade üle. Lisaks majanduslikule ja ärilisele mõttele peaks see võimaldama Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse mudelil püsida ja jõudsalt areneda.  

Pärast seda, kui Euroopa Investeerimisfond on stseeni kujundanud, keskenduvad kaks arutlusringi, kus osalevad investorid, tootjad ja levitajad, audiovisuaaltööstuse varadele. Samuti käsitletakse kataloogide kasutamise ja intellektuaalomandi õiguste säilitamise küsimust.

Kes on MediaInvest?

Fondivalitsejad ja investorid, kes soovivad audiovisuaalsektorist rohkem teada saada, ning tootmis- ja levitamisettevõtted soovivad omakapitaliinvesteeringute kaudu areneda ja laieneda.

Konverents toimub kell 14. 30–16: 30 pressikonverentsi ruumis Palais des Festival. Juurdepääs on avatud kõigile akrediteeritud külalistele. Konverentsi kantakse üle ka otseülekandena.

Lisateave Euroopa filmifoorumi kohta

Sihtotstarbeline toetus Ukraina spetsialistidele

Seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu on komisjon teinud tihedat koostööd Cannes’i festivali ja filmituruga, et tagada Ukraina audiovisuaalvaldkonna spetsialistide kohalolek Cannes’is.

Seepärast kohtub volinik Breton 30 Ukraina spetsialistiga, keda filmiturg on kutsunud ja kes on saanud Euroopa Komisjonilt toetust reisi- ja majutuskulude katmiseks, ning avaldab neile toetust.

See algatus toimub festivali eriprogrammi „Ukraina in Focus“ laiemas kontekstis, mille eesmärk on tagada, et tööstus saaks sõjast hoolimata oma tegevust jätkata ja võimalusi ära kasutada.

15 ELi toetatavat filmi 2022. aasta Cannes’i festivalil

Programmi „Loov Euroopa MEDIA“ rahastamise kaudu on Euroopa Liit Euroopa audiovisuaalsektori peamine toetaja. Alates selle loomisest 1991. aastal on peaaegu 50 MEDIA kaasrahastatud filmi saanud Cannes’i kõige mainekamaid auhindu: Palme d’Or, Grand Prix ja Prix de la Mise en Scène/Best direktor.

Sel aastal on Cannes’i filmifestivali eri osades välja valitud viisteist programmi „Loov Euroopa“ MEDIA raames toetatud filmi, millest kolm on välja valitud ametlikul konkursil ja kolm üritusel Un Certain Regard. Lisaks on MEDIA toetatud filmid teinud tee festivali tuntud paralleelsetele võistlustele, nagu rahvusvaheline kriitiline nädal (La Semaine de la Critique) ja „Directors’ Fortnight“ (La Quinzaine des Réalisateurs).

Värskeimad, ainulaadsed ja tulevikku vaatavad tavad kaasaegses kinos on tähelepanu juhtinud Pamfirile (Pamfyr), mille koostas Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, Ukraina, Prantsusmaa, Poola, Tšiili ja Luksemburgi ühistoodang, mida toetab programmi „Loov Euroopa“ MEDIA rahvusvaheline ühistootmiskava.

Filmide täielik nimekiri