Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Ukraina sülearvutid: Ukrainasse tuleb saata veel 13,000 sülearvutit ja nutitelefoni

Kokku on kogutud 13,000 täiendavat sülearvutit, nutitelefoni ja tahvelarvutit, mis tarnitakse Ukrainale komisjoni toetatava algatuse „Ltops for Ukraine“ kaudu.

photo of the flags of the European Union and Ukraine

copyright iStock photo Getty images plus

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse on komisjon aidanud ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu transportida Ukrainasse juba 12,000 seadet. Veel 13,000 transporditakse lähinädalatel.

Vastusena pakilisele vajadusele seadmete järele Ukraina koolides, haiglates ja omavalitsustes aitas komisjon 2022. aasta detsembris käivitada koos Ukraina digipöörde ministeeriumi ja digitehnoloogiatööstust esindava Euroopa organisatsiooniga DIGITALEUROPE algatuse „Lülearvutid Ukraina jaoks“. Digiseadmed võivad aidata säilitada põhiteenuseid hariduses, tervishoius ja avalikus halduses Ukrainas, kus sõda on sundinud tuhandeid inimesi ümber asuma ja otsima varjupaika väljaspool kodu, samas kui sajad koolid ja haiglad on hävinud.

Ettevõtted ja üksikisikud saavad endiselt annetada kasutamata toimivaid seadmeid ühes 17st kogumiskeskusest Belgias, Tšehhis, Saksamaal, Eestis, Hispaanias, Prantsusmaal, Leedus, Ungaris, Rumeenias ja Sloveenias. Lisaks sellele käivitatakse uued kogumiskeskused. Kodanikke kutsutakse annetama ühe keskuse kaudu ning eraettevõtted saavad võtta ühendust komisjoniga, et korraldada suuremate annetuste üleandmist.

Rohkem