Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Bärbara datorer för Ukraina: Ytterligare 13,000 bärbara datorer och smarttelefoner som ska levereras till Ukraina

Ytterligare 13,000 bärbara datorer, smarttelefoner och surfplattor har samlats in och kommer att levereras till Ukraina genom det kommissionsstödda initiativet Laptops för Ukraina.

photo of the flags of the European Union and Ukraine

copyright iStock photo Getty images plus

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har kommissionen hjälpt till att transportera redan 12,000 donerade enheter till Ukraina genom EU:s civilskyddsmekanism. De ytterligare 13,000 kommer att transporteras under de kommande veckorna.

Som ett svar på det akuta behovet av utrustning i Ukrainas skolor, sjukhus och kommuner hjälpte kommissionen i december 2022 att lansera initiativet Laptops for Ukraine, tillsammans med Ukrainas ministerium för digital omvandling och DIGITALEUROPE, en europeisk organisation som företräder industrin för digital teknik. Digital utrustning kan bidra till att upprätthålla grundläggande tjänster inom utbildning, hälso- och sjukvård och offentlig förvaltning i Ukraina, där kriget har lett till att tusentals människor har tvingats fly och söker säkerhet i skyddade boenden utanför sina hem, samtidigt som hundratals skolor och sjukhus har förstörts.

Företag och privatpersoner kan fortfarande donera reservutrustning till ett av de 17 insamlingscentrumen i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrike, Litauen, Ungern, Rumänien och Slovenien. Dessutom lanseras nya insamlingsknutpunkter. Medborgarna uppmanas att donera via ett av naven och privata företag kan ta kontakt med kommissionen för att organisera överföringen av större donationer.

Närmare upplysningar