Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Maaelu abivahend: maapiirkondade digitaristu jaoks ELi rahastamis- ja toetusvõimaluste leidmine

Maaelu abivahend aitab kindlaks teha ja ära kasutada ELi rahalisi vahendeid ning toetada algatusi, et edendada digitaristu arendamist maapiirkondades. Kohandage otsingut, et leida sobivad rahastamisvahendid, toetus või tehniline abi.

Maaelu tööriistakomplekt, karikatuur, kus tutvustatakse arutelus osalevaid inimesi

Maaelu tööriistakomplekt sisaldab praktilist teavet, näiteid ja otseseid seoseid olemasolevate kavadega. Taotlused tuleb esitada iga algatuse ametlikel veebilehtedel.

Täpsem teave rahastamisvõimaluste, inspiratsioonide ja ressursside kohta on kättesaadav maaelu vahendite komplekti veebisaidil. Võite oma otsingut kohandada, nt organisatsiooni liigi, teema ja toetuse liigi järgi.

Lisaks antakse vahendeid käsitlevas osas lairibaühendust käsitlevas ELi rahastamise juhendis ülevaade rahastamisest ja rahastamisvahenditest, mille Euroopa Komisjon on teinud kättesaadavaks lairibainvesteeringute suurendamiseks ELis. Nende vahendite eesmärk on edendada digiüleminekut ja rakendada visiooni digiajastule vastavast Euroopast.

Samuti võite saada inspiratsiooni projektidest, mida on juba edukalt rakendatud maapiirkondade kontekstis kogu Euroopa Liidus. Tutvuge mitmesuguste praktiliste näidete, juhtumiuuringute ja inspireerivate lugudega ning tutvuge tõhusate lähenemisviiside ja sekkumistega.

Maaelu töövahend on osa Euroopa Komisjoni pikaajalisest visioonist tugevamate, ühendatud, vastupanuvõimeliste ja jõukate ELi maapiirkondade kohta. See näitab, kuidas ELi rahastamiskavadest ja -poliitikast toetatavad algatused ja tavad võivad aidata maakogukondadel oma territooriumi taaselustada.

Related content