Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Soubor nástrojů pro venkov: hledání možností financování a podpory EU pro digitální infrastrukturu ve venkovských oblastech

Soubor nástrojů pro venkov pomáhá identifikovat a využívat finanční prostředky EU a podporuje iniciativy na podporu rozvoje digitální infrastruktury ve venkovských oblastech. Přizpůsobte vyhledávání tak, aby bylo možné najít vhodné finanční nástroje, grant nebo technickou pomoc.

Vizuální soubor nástrojů pro venkov, kreslený pohled na lidi zapojené do diskuse

Soubor nástrojů pro venkov poskytuje praktické informace, příklady a přímé odkazy na stávající režimy. Žádosti musí být podány prostřednictvím oficiálních internetových stránek každé iniciativy.

Další podrobnosti o možnostech financování, inspiracích a zdrojích jsou k dispozici na internetových stránkách souboru nástrojů pro venkov. Vyhledávání můžete upravit např. podle typu organizace, tématu a typu podpory.

Kromě toho v oddíle věnovaném zdrojům poskytuje příručka k financování širokopásmového připojení ze strany EU přehled finančních prostředků a finančních nástrojů, které Evropská komise poskytla na podporu investic do širokopásmového připojení v EU. Cílem těchto nástrojů je pokročit v digitální transformaci a realizovat vizi Evropy připravené na digitální věk.

Můžete se také inspirovat projekty, které již byly úspěšně realizovány na venkově v celé Evropské unii. Prozkoumejte širokou škálu praktických příkladů, případových studií a inspirativních příběhů a seznamte se s účinnými přístupy a intervencemi.

Soubor nástrojů pro venkov je součástí dlouhodobé vize Evropské komise pro silnější, propojené, odolné a prosperující venkovské oblasti v EU. Ukazuje, jak mohou iniciativy a postupy podporované režimy financování a politikami EU pomoci venkovským komunitám oživit jejich území.

Related content