Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Euroopan komissio saa palkinnot lohkoketjuteknologiaa koskevan kansainvälisen poliittisen yhteistyön edistämisestä

Palkintoseremoniassa ja International Association for Trusted Blockchain Applications -järjestön (INATBA) Brysselissä 31. tammikuuta järjestämässä Gala-tapahtumassa Euroopan komissiolle myönnettiin lohkoketjuteknologiaa koskevan kansainvälisen julkisen politiikan yhteistyön edistämisestä INATBAn hallituksen neuvoa-antavan elimen toisena puheenjohtajana.

Representatives of European Commission accepting the INATBA award

European Commission

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston alustojen osaston apulaisjohtaja Fabrizia Benini hyväksyi palkinnon hallituksen neuvoa-antavan lautakunnan jäsenten, Kanadan hallituksen puheenjohtajan sekä Abu Dhabi Global Marketin ja Euroopan komission puheenjohtajina.

Fabrizia Benini hyväksyi palkinnon ja korosti INATBAn aiempia saavutuksia. INATBA on sitoutunut yli 170 aktiivista jäsentä kehittämään yhteisiä lähestymistapoja maailmanlaajuisen lohkoketjuteollisuuden kannalta erittäin merkittäviin kysymyksiin, kuten yksityisyyteen. Hän korosti standardoinnin ja yhteentoimivuuden keskeistä roolia lohkoketjuratkaisujen käyttöönotossa kansainvälisesti. INATBAn johtokunta myönsi myös palkintoja yrityksille, jotka toimivat sosiaalisen innovoinnin, yritysinnovaatioiden, koulutuksen ja hajautetun rahoituksen kaltaisilla aloilla, mikä osoittaa yhteisön omistautumisen ja panoksen sellaisten lohkoketjupalvelujen edistämiseen, joilla voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua. 

Tässä suhteessa INATBAlla on selkeä rooli foorumina, jonka avulla voidaan tehdä yhteistyötä sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka työskentelevät lohkoketjuteollisuuden yhteisten kantojen aikaansaamiseksi kansainvälisissä elimissä kehitettävistä standardeista.

INATBA perustettiin edistämään lohkoketjun avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa globaalia hallintomallia, joka perustuu teollisuuden, startup-yritysten ja pk-yritysten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen yhteisiin etuihin. Menestyksen mittapuu on se, että sen jäsenmäärä on kasvanut 170:een vuodesta 2019.

Fabrizia Benini vakuutti osallistujille, että Euroopan komissio tukee jatkuvasti INATBAn roolia kansainvälisessä lohkoketjuekosysteemissä.

Euroopan komissio on sitoutunut jatkamaan lohkoketjuteknologian innovoinnin, käyttöönoton ja käyttöönoton tukemista osana digitaalisen vuosikymmenen tavoitteitaan Euroopan talouden ja yhteiskunnan kestävän ja osallistavan digitalisaation toteuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä yhteisiä arvoja täysimääräisesti kunnioittaen. Luotamme siihen, että lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä parannetaan huomattavasti julkisia palveluja kansalaisille, opiskelijoille ja yrityksille.

European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) on yksi mahdollisista ehdokkaista eurooppalaiselle digitaali-infrastruktuurikonsortiolle (EDIC), joka kokoaa yhteen jäsenvaltioiden toimet uuden sukupolven rajatylittävien julkisten palvelujen tarjoamiseksi.

Euroopan komission lisäksi palkintoja on saanut osa kiinnostavimmista hankkeista lohkoketjun ja DLT-ekosysteemin alalla Regenerative Finance (ReFi), hajautettu rahoitus (DeFi), sosiaalinen innovointi, koulutus ja yritysten innovointi.

Tapahtumaan osallistui myös paneelikeskustelu, johon osallistui startup-yrityksiä ja alan toimijoita sekä Euroopan parlamentin jäseniä Ondrej Kovarik, Pierre Marro (CNECT-pääosasto) ja Joachim Schwerin (sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto). Keskustelussa tuotiin esiin käyttötapausten kypsyysaste rahoitus- ja kryptovarallisuuden lisäksi, yrittäjien ja innovoijien eri sovelluksista saama kokemus sekä näiden aloitteiden mittakaavaan liittyvät haasteet. Paneeli pani merkille tarpeen vahvistaa innovoijien ja sääntelyviranomaisten välistä vuoropuhelua, jota varten viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto käynnistää piakkoin eurooppalaisen lohkoketjun sääntelyjärjestelmän.