Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Euroopa Komisjon saab auhinna rahvusvahelise avaliku poliitika alase koostöö edendamise eest plokiahela tehnoloogiate valdkonnas

Plokiahela usaldusväärsete rakenduste rahvusvahelise assotsiatsiooni (INATBA) korraldatud auhinnatseremoonial ja Gala üritusel, mis toimus 31. jaanuaril Brüsselis, anti Euroopa Komisjonile auhind rahvusvahelise avaliku poliitika alase koostöö edendamise eest plokiahela tehnoloogiate valdkonnas INATBA valitsuse nõuandva organi kaasesimehena.

Representatives of European Commission accepting the INATBA award

European Commission

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi platvormide direktoraadi asedirektor Fabrizia Benini võttis auhinna vastu valitsuse nõuandekogu liikmete, selle Kanada valitsuse esimehe ning Abu Dhabi ülemaailmse turu ja Euroopa Komisjoni kaaseesistujatena.

Auhinda tunnustades rõhutas Fabrizia Benini INATBA varasemaid saavutusi. INATBA on kaasanud üle 170 aktiivse liikme ühiste lähenemisviiside väljatöötamisele küsimustes, mis on ülemaailmse plokiahela tööstuse jaoks väga olulised, näiteks eraelu puutumatus. Ta rõhutas standardimise ja koostalitlusvõime olulist rolli plokiahela lahenduste kasutuselevõtmisel rahvusvahelisel tasandil. INATBA juhatus andis auhindu ka ettevõtetele sellistes kategooriates nagu sotsiaalne innovatsioon, ettevõtete innovatsioon, haridus ja detsentraliseeritud rahastamine, näidates kogukonna pühendumust ja panust plokiahela teenuste edendamisse, mis võivad parandada meie kodanike elukvaliteeti. 

Sellega seoses on INATBA-l selge roll platvormi loomisel asjaomaste sidusrühmadega, kes töötavad plokiahelatööstuse ühiste seisukohtade nimel rahvusvahelistes organites väljatöötatavate standardite kohta.

INATBA loodi selleks, et edendada plokiahela avatud, läbipaistvat ja kaasavat ülemaailmse juhtimise mudelit, mis põhineb tööstuse, idufirmade ja VKEde, kodanikuühiskonna organisatsioonide, valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide sidusrühmade ühistel huvidel. See näitab, et selle liikmeskond on alates 2019. aastast kasvanud 170-ni.

Fabrizia Benini kinnitas osalejatele, et Euroopa Komisjon toetab jätkuvalt INATBA rolli tugevdamist rahvusvahelises plokiahela ökosüsteemis.

Euroopa Komisjon on võtnud kohustuse jätkuvalt toetada innovatsiooni, plokiahela tehnoloogia kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu osana oma digikümnendi eesmärkidest, et saavutada Euroopa majanduse ja ühiskonna kestlik ja kaasav digiüleminek 2030. aastaks, austades täielikult ühiseid väärtusi. Oleme kindlad, et plokiahela tehnoloogia võimendamine parandab oluliselt kodanikele, üliõpilastele ja ettevõtetele pakutavaid avalikke teenuseid.

Euroopa plokiahela teenuste taristu (EBSI) on üks potentsiaalseid kandidaate Euroopa digitaristu konsortsiumile (EDIC), mis koondab liikmesriikide jõupingutused piiriüleste avalike teenuste uue põlvkonna pakkumisel.

Peale Euroopa Komisjoni on auhindu saanud mõned põnevamad projektid plokiahela ja DLT ökosüsteemis regulatiivse rahastamise (ReFi), detsentraliseeritud rahanduse (DeFi), sotsiaalse innovatsiooni, hariduse ja ettevõtete innovatsiooni valdkonnas.

Üritusel toimus ka paneelarutelu, kus osalesid idufirmad ja tööstusharu osalejad, samuti Euroopa Parlamendi liikmed Ondrej Kovarik, Pierre Marro (DG CNECT) ja Joachim Schwerin (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat), kus juhiti tähelepanu kasutusjuhtumite suuremale küpsusele lisaks finants- ja krüptovaradele, ettevõtjate ja novaatorite eri rakendustes saadud kogemustele ning nende algatuste mastaapiga seotud väljakutsetele. Eksperdirühm märkis vajadust tugevdada novaatorite ja reguleerivate asutuste vahelist dialoogi, mille jaoks sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat käivitab peagi Euroopa plokiahela reguleerimiskeskkonna.