Skip to main content
Todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú
Call for tenders | Foilseachán

Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí

Tá conraitheoir á lorg ag an gCoimisiún Eorpach chun seirbhísí a chur ar fáil chun tacú leis an mbonneagar do Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí.

Glao ar thairiscintí amhairc

Is féidir tairiscintí a chur isteach go dtí 22/07/2022 (tagairt ghlao CNECT/LUX/2022/OP/0011).

In 2021, mhol an Coimisiún creat le haghaidh Féiniúlacht Dhigiteach Eorpach a bheidh ar fáil do shaoránaigh, cónaitheoirí agus gnólachtaí uile an Aontais san Aontas. Beidh saoránaigh in ann a gcéannacht a chruthú agus doiciméid leictreonacha a roinnt ó thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí agus cliceáil ar chnaipe ar a bhfón.

Is é cuspóir na tairisceana seo creatchonradh a chur i bhfeidhm don soláthar ar phraghas seasta nó in am luaite agus modhanna chun Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme bunaithe ar an togra le haghaidh creata Eorpaigh maidir le féiniúlacht dhigiteach agus ar an moladh ón gCoimisiún a ghabhann leis le haghaidh bosca uirlisí coiteann don aontas.

Déanfar an tiachóg agus comhpháirteanna ábhartha eile a thairiscint do na Ballstáit agus do pháirtithe leasmhara eile chun ceanglais an Rialacháin maidir le creat le haghaidh na Céannachta Digití Eorpaí a chur chun feidhme. 

Cumhdófar leis an gconradh obair fhorbarthach do thiachóg shamplach, bogearraí coimhdeacha dá éiceachóras chomh maith le tacaíocht cur chun feidhme do na Ballstáit idir Q4/2022 agus 2023. Táthar ag súil go bhforbróidh an conraitheoir sparán fréamhshamhlacha (scaoileadh 1), an fhréamhshamhail seo a nuashonrú in dhá eisiúint ina dhiaidh sin. Leagfar amach raon feidhme agus uainiú beacht na hoibre sna conarthaí sonracha. 

Tuilleadh sonraí faoin nglao