Skip to main content
Изграждане на цифровото бъдеще на Европа
Call for tenders | Публикация

Европейски портфейл за цифрова самоличност

Европейската комисия търси изпълнител, който да предоставя услуги в подкрепа на инфраструктурата за европейски портфейл за цифрова самоличност.

Визуална покана за участие в търг

Офертите могат да се подават до 22/07/2022 г. (референтен номер на поканата CNECT/LUX/2022/OP/0011).

През 2021 г. Комисията предложи рамка за европейска цифрова самоличност, която ще бъде достъпна за всички граждани на ЕС, пребиваващи в ЕС лица и предприятия в ЕС. Гражданите ще могат да доказват самоличността си и да споделят електронни документи от своите европейски портфейли за цифрова самоличност с натискането на един бутон на телефона си.

Целта на настоящата тръжна процедура е да се сключи рамков договор за доставка на фиксирана цена или в котирано време и средства за разработване и прилагане на европейския портфейл за цифрова самоличност въз основа на предложението за европейска рамка за цифрова самоличност и на придружаващата го препоръка на Комисията за общ инструментариум на Съюза.

Портфейлът и други съответни компоненти ще бъдат предлагани на държавите членки и други заинтересовани страни за изпълнение на изискванията на Регламента относно рамка за европейска цифрова самоличност. 

Договорът ще обхваща дейностите по разработване на извадков портфейл, спомагателен софтуер за неговата екосистема, както и поддръжка на прилагането за държавите членки между Q4/2022 г. и 2023 г. От изпълнителя се очаква да разработи прототипен портфейл (пусков етап 1), да актуализира този прототип в две следващи версии. Точният обхват и график на работата ще бъдат определени в конкретните договори. 

Повече подробности за поканата