Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

An tAcht um Chibear-Athléimneacht

Leis an togra le haghaidh rialachán maidir le ceanglais chibearshlándála le haghaidh táirgí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, ar a dtugtar an Gníomh um Chibear-Athléimneacht, neartaítear rialacha cibearshlándála chun táirgí crua-earraí agus bogearraí níos sláine a áirithiú.

EU Cyber Resilience Act - For safer and more secure digital products

© European Union

Is minice anois a dhéantar cibear-ionsaithe ar tháirgí crua-earraí agus bogearraí, rud a fhágann go meastar go mbeidh costas bliantúil domhanda EUR 5.5 trilliún ar an gcibearchoireacht faoi 2021.

Tá táirgí den sórt sin thíos le dhá mhórfhadhb a chuireann costais ar úsáideoirí agus ar an tsochaí:

  1. leibhéal íseal cibearshlándála, arna léiriú le leochaileachtaí forleathana agus soláthar neamhleor agus neamhréireach nuashonruithe slándála chun aghaidh a thabhairt orthu, agus
  2. tuiscint agus rochtain neamhleor ar fhaisnéis ag úsáideoirí, rud a chuirfidh cosc orthu táirgí a bhfuil airíonna cibearshlándála leordhóthanacha acu a roghnú nó iad a úsáid ar bhealach slán. 

Cé go bhfuil feidhm ag reachtaíocht an mhargaidh inmheánaigh atá ann cheana maidir le táirgí áirithe a bhfuil eilimintí digiteacha acu, ní chumhdaítear formhór na dtáirgí crua-earraí agus bogearraí faoi láthair le haon reachtaíocht de chuid an Aontais a théann i ngleic lena gcibearshlándáil. Go háirithe, ní thugann creat dlíthiúil reatha an Aontais aghaidh ar chibearshlándáil bogearraí neamhleabaithe, fiú má dhírítear níos mó agus níos mó ar leochaileachtaí sna táirgí sin le hionsaithe cibearshlándála, rud a chruthaíonn costais shuntasacha sochaíocha agus eacnamaíocha.

Sainaithníodh dhá phríomhchuspóir a raibh sé mar aidhm leo feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú: 

  1. dálaí a chruthú chun táirgí slána ag a bhfuil eilimintí digiteacha a fhorbairt trína áirithiú go gcuirfear táirgí crua-earraí agus bogearraí ar an margadh ar lú iad na leochaileachtaí a bhaineann leo agus trína áirithiú go nglacfaidh monaróirí go mór leis an tslándáil le linn saolré táirge; agus
  2. coinníollacha a chruthú a ligfidh d’úsáideoirí an chibearshlándáil a chur san áireamh agus táirgí ag a bhfuil eilimintí digiteacha á roghnú agus á n-úsáid acu.

Leagadh amach ceithre chuspóir shonracha:

  1. a áirithiú go gcuirfidh monaróirí feabhas ar shlándáil táirgí ag a bhfuil eilimintí digiteacha ó chéim an deartha agus na forbartha agus ar feadh na saolré ar fad;
  2. creat cibearshlándála comhleanúnach a áirithiú, lena n-éascófar comhlíonadh do tháirgeoirí crua-earraí agus bogearraí;
  3. feabhas a chur ar thrédhearcacht airíonna slándála táirgí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, agus
  4. é a chur ar chumas gnólachtaí agus tomhaltóirí táirgí a bhfuil eilimintí digiteacha acu a úsáid ar bhealach slán.

Íoslódálacha

1. Proposal for a Regulation on cybersecurity requirements for products with digital elements - Cyber resilience Act (.pdf)
Íoslódáil 
2. Annexes Proposal for a Regulation on cybersecurity requirements for products with digital elements - Cyber resilience Act (.pdf)
Íoslódáil 

Related content

An Gníomh Cibear-Athléimneachta — Measúnú tionchair

Report / Study | 15 Meán Fómhair 2022

Gabhann an Measúnú Tionchair seo leis an togra le haghaidh Rialachán maidir le ceanglais chibearshlándála le haghaidh táirgí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, an Gníomh um Chibear-athléimneacht.