Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Att dwar ir-Reżiljenza Ċibernetika

Il-proposta għal regolament dwar ir-rekwiżiti taċ-ċibersigurtà għal prodotti b’elementi diġitali, magħrufa bħala l-Att dwar ir-Reżiljenza Ċibernetika, issaħħaħ ir-regoli taċ-ċibersigurtà biex jiġu żgurati prodotti tal-hardware u tas-software aktar siguri.

EU Cyber Resilience Act - For safer and more secure digital products

© European Union

Il-prodotti tal-ħardwer u tas-software huma dejjem aktar soġġetti għal attakki ċibernetiċi ta’ suċċess, li jwasslu għal spiża annwali globali stmata taċ-ċiberkriminalità ta’ EUR 5.5 triljun sal-2021.

Prodotti bħal dawn ibatu minn żewġ problemi kbar li jżidu l-ispejjeż għall-utenti u għas-soċjetà:

  1. livell baxx ta’ ċibersigurtà, rifless minn vulnerabbiltajiet mifruxa u l-forniment insuffiċjenti u inkonsistenti ta’ aġġornamenti tas-sigurtà biex jindirizzawhom, u
  2. fehim insuffiċjenti u aċċess għall-informazzjoni mill-utenti, li jżommuhom milli jagħżlu prodotti bi proprjetajiet adegwati taċ-ċibersigurtà jew jużawhom b’mod sigur. 

Filwaqt li l-leġiżlazzjoni eżistenti tas-suq intern tapplika għal ċerti prodotti b’elementi diġitali, il-biċċa l-kbira tal-prodotti tal-hardware u tas-software bħalissa mhumiex koperti minn xi leġiżlazzjoni tal-UE li tindirizza ċ-ċibersigurtà tagħhom. B’mod partikolari, il-qafas legali attwali tal-UE ma jindirizzax iċ-ċibersigurtà ta’ software mhux inkorporat, anke jekk l-attakki taċ-ċibersigurtà jimmiraw dejjem aktar il-vulnerabbiltajiet f’dawn il-prodotti, li jikkawżaw kostijiet soċjetali u ekonomiċi sinifikanti.

Ġew identifikati żewġ objettivi ewlenin li għandhom l-għan li jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-suq intern: 

  1. toħloq kundizzjonijiet għall-iżvilupp ta’ prodotti siguri b’elementi diġitali billi tiżgura li l-prodotti tal-hardware u tas-software jitqiegħdu fis-suq b’inqas vulnerabbiltajiet u tiżgura li l-manifatturi jieħdu s-sigurtà bis-serjetà matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott; u
  2. toħloq kundizzjonijiet li jippermettu lill-utenti jqisu ċ-ċibersigurtà meta jagħżlu u jużaw prodotti b’elementi diġitali.

Ġew stabbiliti erba’ objettivi speċifiċi:

  1. jiżguraw li l-manifatturi jtejbu s-sigurtà tal-prodotti b’elementi diġitali mill-fażi tad-disinn u tal-iżvilupp u matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu;
  2. jiżguraw qafas koerenti taċ-ċibersigurtà, li jiffaċilita l-konformità għall-produtturi tal-hardware u tas-software;
  3. tissaħħaħ it-trasparenza tal-proprjetajiet tas-sigurtà tal-prodotti b’elementi diġitali, u
  4. in-negozji u l-konsumaturi jkunu jistgħu jużaw prodotti b’elementi diġitali b’mod sigur.

Downloads

1. Proposal for a Regulation on cybersecurity requirements for products with digital elements - Cyber resilience Act (.pdf)
Iddawnlowdja 
2. Annexes Proposal for a Regulation on cybersecurity requirements for products with digital elements - Cyber resilience Act (.pdf)
Iddawnlowdja 

Related content

Cyber Resilience Act - Impact assessment

Report / Study | 15 Settembru 2022

This Impact Assessment accompanies the proposal for a Regulation on cybersecurity requirements for products with digital elements, the Cyber Resilience Act.