Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Надеждна и сигурна европейска електронна идентификация — Регламент

В резултат на предложената европейска рамка за цифрова самоличност, основаваща се на преразглеждането на настоящата рамка, най-малко 80 % от гражданите следва да получат възможност да използват цифрово решение за идентификация за достъп до ключови публични услуги до 2030 г.

Документи за изтегляне

Part 1 Impact Assessment
Изтегляне 
Part 2 Impact Assessment
Изтегляне 
Part 3 Impact Assessment
Изтегляне