Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Virtualni svijet i Web 4.0 – Informativni članak

U ovom se informativnom članku daje pregled virtualnih svjetova i web-mjesta 4.0. te brojne mogućnosti koje mogu imati građani i poduzeća u EU-u.

Multi - coloured background with text - EU initiative on Web 4.0 and Virtual Worlds

@European Commission

Komisija je u srpnju 2023. donijela strategiju za web 4.0 i virtualni svijet. Ovaj informativni članak sažima neke od ključnih aspekata virtualnog svijeta i kako će promijeniti živote građana EU-a. 

Preuzimanja

Mondes virtuels et web 4.0 - Fiche d’information
Preuzimanje 
Virtual Worlds and Web 4.0 - Factsheet
Preuzimanje 
Virtuelle Welten und Web 4.0 – Factsheet
Preuzimanje