Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikácia

Virtuálne svety a web 4.0 – Prehľad

Tento informačný prehľad poskytuje prehľad o virtuálnych svetoch a webe 4.0 a početných možnostiach, ktoré môže mať pre občanov a podniky v EÚ.

Multi - coloured background with text - EU initiative on Web 4.0 and Virtual Worlds

@European Commission

V júli 2023 Komisia prijala stratégiu pre web 4.0 a virtuálny svet. V tomto informačnom prehľade sú zhrnuté niektoré kľúčové aspekty virtuálneho sveta a spôsob, akým zmení životy občanov EÚ. 

Stiahnuté

Mondes virtuels et web 4.0 - Fiche d’information
Stiahnuť 
Virtual Worlds and Web 4.0 - Factsheet
Stiahnuť 
Virtuelle Welten und Web 4.0 – Factsheet
Stiahnuť