Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Virtuella Worlds och Web 4.0 – faktablad

I det här faktabladet ges en översikt över Virtual Worlds and Web 4.0 och de många möjligheter som det kan innebära för privatpersoner och företag i EU.

Multi - coloured background with text - EU initiative on Web 4.0 and Virtual Worlds

@European Commission

I juli 2023 antog kommissionen en strategi för Web 4.0 och den virtuella världen. I detta faktablad sammanfattas några av de viktigaste aspekterna av den virtuella världen och hur det kommer att förändra EU-medborgarnas liv. 

Dokument

Mondes virtuels et web 4.0 - Fiche d’information
Hämta 
Virtual Worlds and Web 4.0 - Factsheet
Hämta 
Virtuelle Welten und Web 4.0 – Factsheet
Hämta