Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Proslava druge godišnjice strategije BIK+

Kako bismo obilježili drugu obljetnicu strategije BIK+, objavljujemo „alat za osiguravanje dobi”, upitnik za samoprocjenu za industriju, novo „Izvješće o praćenju politike BIK-a” i ažurirani „Zbirka službenih tekstova EU-a o djeci u digitalnom svijetu”.

Strategija „Bolji internet za djecu” – druga obljetnica, 11. svibnja 2024.

Prijedvije godine, u svibnju 2022., Komisija je donijela Europsku strategiju za bolji internet za djecu (BIK+),sveobuhvatan pristup osiguravanju zaštite, poštovanja i osnaživanja djece i mladih na internetu. Samo nekoliko mjeseci kasnije Aktom o digitalnim uslugamauvedena su stroga nova pravila kojima se u praksi provodi predanost Komisije najboljem interesudjece, njihovim pravima i sigurnosti u digitalnom području. 

Kako bismo obilježili drugu obljetnicustrategije BIK+, objavljujemo na BIK portal,našoj jedinstvenojkontaktnoj točki za sigurnost djece nainternetu:  

  • alatza samoprocjenu u pogledu osiguravanja dobi kako bi se pružatelje internetskih usluga usmjerilona kritičko razmatranje potreba njihovih usluga za osiguravanjem dobi. Alat za samoprocjenu sastoji se od priručnika (PDF) idetaljnog upitnika spraktičnimpitanjima kakobi seomogućilo informiranodonošenje odluka, aline predstavlja mehanizam pravne usklađenosti. 

  • najnovije izvješće o praćenju politike BIK-a,u kojem se ocjenjuje stanje digitalnih politika u kontekstu znatnih promjena u regulatornom okruženju te se procjenjuju napredak i nedostaci u politikama BIK+ u državama članicama, Islandu i Norveškoj. Dvije godine nakon donošenja strategije BIK+ poticanje boljeg i sigurnijeg interneta za djecu važan je politički prioritet u gotovo svim europskim zemljama. Od29 zemalja obuhvaćenih istraživanjemnjih 28bavi se temama sigurne digitalne zaštite, digitalnog osnaživanja i aktivnog sudjelovanja u nacionalnim zakonima, politikama i programima. 

  • ažuriranje Zbirke službenih tekstova EU-a o djeci u digitalnom svijetu (dostupne od 13. svibnja) s kretanjima od 2022. Zbirkaima za cilj pružiti sveobuhvatan pregled relevantnog zakonodavstva i politika EU-a, služeći kao referentni vodič za kreatore politika, dionike i istraživače. 

Dok slavimo drugu obljetnicu strategije BIK+, provedba Akta o digitalnim uslugama donosi veliku promjenu u pogledu sigurnosti djece na internetu. Nedavno donošenje Uredbe oeuropskomdigitalnom identitetu sada otvaraputdokazivanjudobi na razini EU-a, što je samo jedna od inicijativa BIK+ koje su još u tijeku kakobi seosigurao bolji internet za djecu i mlade u Europi.