Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Plan prve generacije za zajednički europski referentni okvir za primjene uštede energije

Europska unija izradila je nacrt prve generacije za zajednički europski referentni okvir za primjene uštede energije.

A field of solar panels and a wind turbine

iStock

Europska unija (EU) ostvarila je znatne ključne etape u razvoju referentnog okvira za primjene uštede energije u okviru „Digitalizacijeenergetskog sustava – akcijski plan EU-a”. Te primjene uštede energije pomažu potrošačima u učinkovitijem upravljanju potrošnjom energije i doprinose učinkovitijem i pouzdanijem energetskom sustavu.

Jedno od ključnih postignuća jest uspješna izrada nacrta prve generacije za zajednički europski referentni okvir za primjene uštede energije u okviru projekta InterConnect uz potporu programa Obzor 2020.

Za taj su rad ostvarena dva vrijedna doprinosa.

Prvo, ETRA je u ožujku ove godine dovršila opsežnu panoramsku studiju o energetskim platformama i primjenama za potrošače. Studija pruža vrijedne uvide u rad koji je u tijeku.

Drugo, Stručna skupina 3 Radne skupine za pametne mreže izradila je izvješće naslovljeno „Prema zajedničkom europskom referentnom okviru za potrošačke aplikacije”. U izvješću se opisuje nekoliko razina usluga na temelju trenutačnih zahtjeva za uštedu energije i čeka se konačno odobrenje Upravljačkog odbora radne skupine.

U nacrtu prve generacije za zajednički europski referentni okvir za primjene uštede energije upotrebljavaju se različite vrste podataka, uključujući javno dostupne izvore, podatke koje korisnici dobrovoljno dijele i agregacije pametnih brojila. Ta raznolikost omogućuje usmjeravanje na različite skupine korisnika. U njemu se nude preporuke za smanjenje potrošnje, ekološki zahtjevi i poticaji za prebacivanje opterećenja. Korisnici mogu ručno provoditi intervencije, a nacrt uključuje okvire za interoperabilnost sa sučeljima operatora distribucijskog sustava (ODS) i operatora prijenosnog sustava (TSO).

Prvi rezultati bit će dostupni prije sljedeće zime, a daljnji nalazi objavit će se u kasnijoj fazi. Pilot-projekti za taj okvir planirani su u najviše 10 država članica, čime se osigurava prilagodljivost potrebama pojedinih zemalja i izvornim jezičnim sučeljima.

Poziv za demonstratore InterConnecta usmjeren je na troškovno učinkovita rješenja i poticaje za potrošače i pružatelje usluga, pri čemu se naglašava prilagođenost korisnicima i konkretne koristi. Poziv je objavljen 26. travnja 2023. i otvoren je do 26. lipnja 2023.

Plan druge generacije temelji se na prvoj generaciji uključivanjem podataka o potrošnji u stvarnom vremenu iz pametnih brojila i ugovora te prilagođavanjem funkcionalnosti za određene skupine korisnika. Personalizirane preporuke usmjerene su na poboljšanje korisničkog iskustva i potencijala za uštedu energije. Kako bi se taj nacrt unaprijedio i primijenio, GU CONNECT pokrenuo je poziv DIGITAL za referentni okvir EU-a za uštedu energije, koji je otvoren od 11. svibnja 2023. do 26. rujna 2023.

Uspješnom provedbom Zajedničkog europskog referentnog okvira za primjene za uštedu energije poduprijet će se širi akcijski plan za digitalizaciju energije kojim će se promicati energetska učinkovitost i održivost u cijeloj Europskoj uniji.

Tablica koja prikazuje kako se različite studije, rasprave i izvješća uzimaju u obzir u nacrtima prve i druge generacije

Dodatne informacije

Čitajte o radu GU-a CNECT na digitalizaciji europskog energetskog sustava

Nacrt i studije

Publikacije

Mogućnosti financiranja:

Komunikacija EU-a