Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovizualni regulatori

Na ovoj stranici nalazi se popis regulatornih tijela Europske unije u području audiovizualnih medijskih usluga.

Regulatori u državama članicama

Država članica

Država članica Organizacija Podaci za kontakt
Austrija Kommunikationsbehörde Austria – KommAustria
(Austrijsko tijelo za komunikacije)

Predsjednica:
G. Michael Ogris

Susanne Lackner,

potpredsjednica: Mariahilfer Straße 77 – 79
A-1060 Wien; Austrija
Tel.: + 43 (0)1 58058 – 150 Fax
: + 43 (0)1 58058 – 9451 E
-mail | Web stranica

Belgija

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Što? -Président:
Karim Ibourki

M. Bernardo Herman
Direktorska služba „Editeursi”
Adresa: Re Royale, 89
B- 1000 Bruxelles; Belgija
Tel: + 32 2 349 58 80 Fax:
+ 32 2 349 58 97 E-mail
| Web stranica

Belgija

Vlaamse Regulator voor de Media

Predsjednica:
G. Matthias Storme

G. Joris Sels
Delegirani direktor
Adresa: Koning Albert II-laan 20, polje 21
B- 1000 Brussel; Belgija
Tel: 0032 – 2-553 4504 Fax
: 0032 – 2-553 4506 E
-mail | Web stranica

Belgija

Conseil des Médias de la Communauté Germanophone (Medienrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

Président de la chambre décisionnelle (Büro der Beschlusskammer):

G. Oswald Weber

François Jongen
Medienrat

François Jongen
Medienrat


Bureau de la chambre décisionnelle
Adresa: Gospertstrasse 1
B-4700 Eupen
Tel: + 32 (0)87 596 445

E-mail | Web stranica

Bugarska

Vijeće za elektroničke medije CEM

Članica Vijeća CEM-
a Betina Joteva

Adresa: 69 Shipchenski prohod blvd, BU- 1574 Sofia

E-mail | Web stranica

Hrvatska

Direktor Agencije za elektroničke medije (AEM)

predsjednik Vijeća za elektroničke medije:

Gospodin Josip Popovac

G. Robert Tomljenovic
Adresa: Jagiceva 31
HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska
E-mail | Web stranica
Cipar

Ciparsko tijelo za radioteleviziju

Fotelja:
Gđa Rona Petri Kassapi

Gđa Loucia Persiani
Adresa: Po Box 23377,
1682 Nikozija, CYPRUS 42 Athalassas Avenue
2012 Strovolos
Tel: + 357 22 512468 Fax:
+ 357 22512473 E
-mail | Web stranica

Češka

Rada pro rozhlasové a Televizní Vysílání
(Vijeće za radiodifuziju i televiziju)

Fotelja:
Gospodin Ivan Krejci

G. Petr Kozák
Voditelj – Odjel za licenciranje i
Vijeće za reemitiranje radijskog i televizijskog emitiranja Skretova 44/6

2000 Prag
Češka Republika Telefon:
00420 274813 830 E-
mail | Web stranica

Danska

Radiotelevizijski odbor
c/o Danska agencija za kulturu i palače, Odjel za medije

Predsjednik Upravnog vijeća: Søren Sandfeld Jakobsen

Danska agencija za kulturu i palače


Što se događa? + 45 33 95 42 00 Adresa:
Hammerichsgade 14
DK-1611
Copenhagen V.
E-mail | Web stranica

Estonija

Estonsko tijelo za zaštitu potrošača i tehničko regulatorno tijelo (ECTRA
) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)


G. Kaur Kajak, glavni direktor

Oliver Gailan, načelnik Odjela za komunikacije i medijske usluge

Tais Vakrõõm, Odjel za komunikacijske i medijske usluge

Odjel za
komunikacije i medijske usluge estonskog tijela za zaštitu potrošača i tehničko regulatorno
tijelo Sõle 23 A, Tallinn 10614,
Estonija
Tel: 372 667 2000 Fax:
372 667 2001 E-
mail | Web stranica

Finska

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Finska agencija za promet i komunikacije

Gđa Eliisa Reenpää
Pravna savjetnica

Finska agencija za promet i komunikacije (Traficom) PO Box 320, FI-00059 TRAFICOM
Tel. + 358 29 539 0544

E-mail | Web stranica

Francuska

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

Što? -Président:
G. Roch-Olivier Maistre

Gđa Nathalie Sonnac
Membre du Conseil
Affaires européennes

Adresa: Conseil Supérieur de L’Audiovisuel,
Tour Mirabeau, 39 – 43, quai André-Citroën
FR- 75739 Paris Cedex 15, Francuska
Tel: + 33 (01) 40 58 36 37 Fax:
+ 33 (01) 45 79 00 06 E-pošta

Sipati les usluge:
Martine Coquet
Directrice des aferes européennes et internationales
Tel: 00 33 (0)1 40 58 36 28

E-mail | Web stranica

Njemačka

G. Tobias Schmid

Der Europabeauftragte | Povjerenik za europske poslove Directeur des aferes européennes

Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM)

z.Hd. Landesanstalt für Medien NRW Zollhof 2


40221 Düsseldorf Telefon + 49
211 770 07 165

E-mail | Web stranica

G. Peter Matzneller

Umrijeti Medienanstalten

Zajednički ured za upravljanje tijelima za medije

Friedrichstraße 60

10117 Berlin

 

E-mail | Web stranica

Grčka

Nacionalno vijeće za radio i televiziju

G. Athanasios Koutromanos,
predsjednik NCRTV-a
Tel.: + 30 – 213 – 1502310
Fax: + 30 – 210 – 3319881
E-mail

G. Costas Apostolas
5 Amerikis & Panepistimiou Str.
105 64, Atena Tel
.: + 30 – 213 – 1502374
Fax.: + 30 – 210 – 3319881
E-mail | Web stranica
Mađarska

Nacionalno tijelo za medije i informatiku

Predsjednica: Gđa Monica Karas

G. György
Ocskó Tajništvo Vijeća za
medije: Reviczky utca 5
HU- 1088 Budimpešta, Mađarska
Tel: + 36 1 429 86 92 Fax:
+ 36 1 429 87 63 E-mail
| Web stranica

Irska

BCI – Irsko tijelo za radiodifuziju

Glavni izvršni direktor:
Gospodin Michael O'Keeffe

Gđa Celene Craig
zamjenica izvršnog direktora
Adresa: 2 – 5 Warrington mjesto, Dublin 2, Irska
Tel: + 353 (01)1 644 1200 faks:
+ 353 (01) 676 0948 E
-pošta ili

Michael O' Keeffe,
izvršno
tijelo za radiodifuziju Irske – Údarás
Craolacháin na hÉireann 2 –
5 Warrington Place, Dublin 2, Irska Tel
.: + 353 (0)1 644 1200 faks.
: + 353 (0)1 644 1299 E-
mail | Web stranica

Italija

Autrità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Agencija za
komunikacije AGCOM
-a

Fotelja:
G. Giacomo Lasorella

Antonello de Tommaso Agcom
– Ured EU-a i međunarodnih poslova
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Via Isonzo, 21b – 00198 Roma
Tel. 06/69644130
Fax. 06/69644380
E-mail | Web stranica

Latvija

Nacionalno vijeće za elektroničke masovne medije

Fotelja:
G. Ivars Abolins

Gita Keistere
– voditeljica pravnog odjela

Dita Ciemina
– voditeljica Odjela za nadzor

Latvijsko nacionalno vijeće za elektroničke medije
Adresa: Doma laukums 8A, Riga,
LV-1939, Latvija
Tel: + 371 7 22 18 48 Fax:
+ 371 7 22 04 48 E-mail
| Web stranica
Litva

Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija

(Povjerenstvo za radio i televiziju Litve – LRTK)

Predsjednik:
Mantas Martisius

zamjenik predsjednika:
Gospodin Mantas Martisius

Gđa Birute Kersiene,
voditeljica odjela za odnose s javnošću i međunarodne
odnose: Seimyniškiς 3A
LT-09312 Vilnius; Litva
Tel: + 370 5 2 330 660 faks:
+ 370 5 264 71 25 E-mail
| Web stranica

Gđa Paulina Tamelytė
pravna savjetnica

E-mail

Luksemburg

Autorité Luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA)

Predsjednica:
G. Thierry Hoscheit

Gđa Carole Kickert
Secrétaire Général de l’ALIA
Adresa: 18, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Tel: + 352 247 70105 E-
mail | Web stranica

Malta Tijelo za radiodifuziju Malta

Gđa Joanna Spiteri,
glavna izvršna
direktorica: Tijelo za emitiranje Malta
7, Mile End Road MT-
Hamrun HMR 1719, Malta
Tel 00356 21 221281 Fax 00356 21 240855
E-mail |
Web stranica

Poljska

Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji – KRRiT
(Nacionalno vijeće za radiodifuziju)

Fotelja:
Gospodin Witold Kolodziejski

Ewa Murawska-Najmiec, Odjel
za strategiju
Nacionalnog vijeća za
radiodifuziju: Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9 PL-
01 – 01 – 0115 Warszawa tel.
+ 48 22 5973157 E-
mail | Web stranica

Portugal

Europsko istraživačko vijeće – Entidade Reguladora para a Comunicação Socijalni

predsjednik:
G. Sebastião Póvoas

Telmo Gonçalves, načelnik
Glavnog stožera

Portugalskog regulatornog tijela za medijski
entidade Reguladora para a Comunicação
Social – ERC
Adresa: Što se događa? 24 de Julho, 58
1200 – 869 Lisboa – Portugal
Tel.: + 351 210 107 000 faks:
+ 351 210 107 019 E-mail
| Web stranica

Rumunjska

Consiliul National Al Audiovizualului

Nacionalno audiovizualno vijeće

Predsjednica:
Gđa Laura Corina Georgescu

Odjel za
europske odnose Minea-Cristea Ruxandra


Govor Nacionalnog vijeća za audiovizualnu politiku u
Rumunjskoj: Što? -BD. Libertatii br.14s. 5
RO- 050706, Rumunjska

Tel/faks: + 40 21 3055353 E-
mail | Web stranica

Slovačka

Rada prije vysielanie retransmisiu
Vijeća za radiodifuziju i reemitiranje Slovačke Republike

Fotelja:
Gđa Marta Danielová

G. ◻uboš
Kukliš izvršni direktor – Vijeće za radiodifuziju i ponovni prijenos slovačkog Republika

Martin Dorociak,
voditelj odjela za pravna pitanja i izdavanje dozvola

Adresa: Vijeće za radiodifuziju i ponovni prijenos Slovačke Republike Palisády
36 SK-
811 06 Bratislava, Slovačka Tel
: + 421 2 20 90 65 00 Fax:
+ 421 2 20 90 65 35 E-mail |
Web stranica

Slovenija

Akos – Agencija za komunikacijske mreže i usluge

Glavni direktor:
Gđa Tanja Muha

Martin Hari
Electronic Media Dpt
Adresa: APEK
Stegne 7, POB 418
Sl-1001 Ljubljana, Slovenija
Tel: + 386 1 583 63 39 (ili 00) faks:
+ 386 1 511 11 01 E-mail
| Web stranica

Španjolska

Comisión Nacional de los Mercados y la Competitionncia

Predsjednica:
Gđa Cani Fernández Vicién

Gđa Alejandra de Iturriaga,
direktorica telekomunikacijskog i audiovizualnog sektora
C/Bolivia, 56
08018 Barcelona (Španjolska)
Telefon: + 34 93 603 6126 E-mail
| Web stranica

Švedska

Švedsko tijelo za tisak i radiodifuziju

Gđa Charlotte Ingvar-Nilsson glavna
direktorica

Gđa Rebecca Parman
Pravna savjetnica
Adresa: Polje 33.
SE-121 25 Stockholm-Globen Švedska
tel.
: + 46(8) 580 070 36 E-
mail | Web stranica

Nizozemska Commissariaat voor de Media

Marcel Betzel LL.M
Strategija, politika i istraživanje
Adresa: Commissariaat voor de Media
Hoge Naarderweg 78
NL- 1217 AH Hilversum
Postbus 1426, 1200 BK Hilversum
, Nizozemska
Tel: + 31 35 77 377 10 Fax:
+ 31 35 77 377 99 E-mail |
Web stranica

 

Zemlje EFTA-e koje su stranke EGP-a

Popis tijela nadležnih za radiodifuziju dostupan je na internetskim stranicama EPRA-e.

Država članica Organizacija Podaci za kontakt
Island

Fjölmiðlanefnd/Medienämnden/Media Commission

Gđa Elfa ◻r Gylfadóttir

Framkvæmdastjóri/Myndighetschef/direktor

Borgartúni 21
IS-I05 Reykjavík
tel: + 354 – 415 – 0415, faks: + 354 – 415 – 0410
E-mail | Web stranica

Lihtenštajn AMT für Kommunikation
Direktor: Kurt Bühler

Gđa Anna B. Adam
Juristische Mitarbeiterin

Gerberweg 5
Postfach 684
9490 Vaduz/Liechtenstein
Tel + 423 236 6487 (direkt) + 423 236 6488
(Sekretariat) Fax + 423 236 6489 E
-mail | Web stranica

Norveška

Medietilsynet/Norwegian Media Authority

Gudbrand Guthus

Odjel za licenciranje i nadzor direktora

Medietilsynet/Norveško tijelo za medije
T: + + 47 69 30 12 52 | F: + + 47 69 30 12 01 A:
Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad
E-mail | Web stranica

Ostale zemlje

 

Država članica Organizacija Podaci za kontakt
Albanija

Tijelo za audiovizualne medije – AMA

G. Gentian Sala

Rruga „Papa Gjon Pali II”, br. 15, KP 1010, Tirana, Albanija

+ 355 4233370 E-mail
| web stranica

Sjeverna Makedonija

Agencija za audiovizualne i audiovizualne medije 

Zoran Trajchevski
direktor

Palača Panko Brashnarov, ul. Makedonija 38
Skoplje, Sjeverna Makedonija

+ 389 (0) 2 3103 400 E-mail |
web stranica

Crna Gora

Agencija za elektroničke medije Crne Gore

Gospodin Ranko Vujović

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
81000 Podgorica, Crna Gora

+ 382 20 201430 E-mail |
web stranica

Srbija

Regulatorno tijelo za elektroničke medije – REM

G. Goran Petrović

Trg Nikole Pasica, br. 5 (Dom Sindikata),
11000 Beograd, Srbija

E-mail | web stranica

Švicarska

Savezni ured za komunikacije

Zukunftstrasse 44
PO Box 256
2501 Biel

+ 41 58 460 55 11

E-mail | web stranica

Türkiye

Vrhovno vijeće za radio i televiziju


Predsjednik Ebubekira Sahin

Nihat Çaylak
stručnjak

Odjel za međunarodne odnose

Bilkent Plaza B-2 Blok 06800
Bilkent-Ankara/Turkiye

+ 90 312 297 5165 + 90 312 266 19 64 E-mail

Ujedinjena Kraljevina Ured za komunikacije (OFCOM)

G. Oli Bird,
voditelj odjela za međunarodnu
politiku: Ofcom, Riverside House
2a Southwark Bridge Road UK-
London SE1 9HA Tel
: + 44 020 7981 3915 E-mail
| Web stranica

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama: Komisija upućuje pet država članica Sudu Europske unije

Europska komisija odlučila je Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Češke, Irske, Rumunjske, Slovačke i Španjolske zbog neprenošenja revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama („Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama”, Direktiva (EU) 2018/1808), uz zahtjev za izricanje financijskih sankcija u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a.

PRESS RELEASE |
Audiovizualni mediji: Komisija poziva države članice da u potpunosti prenesu propise EU-a o audiovizualnom sadržaju

Europska komisija ovog je tjedna poslala obrazloženo mišljenje Češkoj, Estoniji, Irskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Sloveniji i Slovačkoj jer nisu dostavile informacije o provedbi Direktive EU-a o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) u svojim nacionalnim zakonodavstvima. Nova pravila primjenjuju se na sve audiovizualne medije: tradicionalne televizijske sadržaje i usluge na zahtjev te platforme za razmjenu videosadržaja. Cilj je stvoriti regulatorni okvir koji je prilagođen digitalnom dobu i koji će dovesti do sigurnijeg, pravednijeg i raznolikijeg audiovizualnog okruženja.

Povezani sadržaj

Šira slika

Revizija Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD)

Revidiranom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama uspostavlja se medijski okvir za digitalno desetljeće Europe.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Sjednice Odbora za kontakt

Odbor za kontakt prati provedbu Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i razvoj u tom sektoru te je forum za razmjenu mišljenja.