Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovizuálne regulačné orgány

Na tejto stránke nájdete zoznam regulačných orgánov Európskej únie v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb.

Regulačné orgány v členských štátoch

Členský štát

Členský štát Organizácia Kontaktné údaje
Rakúsko Kommunikationsbehörde Rakúsko – KommAustria
(Rakúsky úrad pre komunikácie)

Predseda:
Pán Michael Ogris

Príhovor
podpredsedníčky Susanne
Lacknerovej: Mariahilfer Straße 77 – 79
A-1060 Wien; Rakúsko
Tel.: + 43 (0)1 58058 – 150 Fax
: + 43 (0)1 58058 – 9451 E
-mail | Webová stránka

Belgicko

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles – reštaurácie v okolí

Président:
Pán Karim Ibourki

M. Bernardo Herman
Directeur služba „Editeurs“
Adresa: Re Royale, 89
B- 1000 Bruxelles; Belgicko
Tel: + 32 2 349 58 80 Fax:
+ 32 2 349 58 97 E-mail
| Webová stránka

Belgicko

Vlaamse Regulator voor de Media

Predseda:
Pán Matthias Storme

Pán Joris Sels
delegovaný riaditeľ
Adresa: Koning Albert II-laan 20, kolónka 21
B- 1000 Brussel; Belgicko
Tel: 0032 – 2-553 4504 Fax
: 0032 – 2-553 4506 E
-mail | Webová stránka

Belgicko

Conseil des Médias de la Communauté Germanophone (Medienrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

Président de la chambre décisionnelle (Büro der Beschlusskammer):

Pán Oswald Weber

Pán François Jongen
Medienrat

Pán François Jongen
Medienrat


Bureau de la chambre
décisionnelle Adresa: Gospertstrasse 1
B-4700 Eupen
Tel: + 32 (0)87 596 445

E-mail | Webová stránka

Bulharsko

Rada pre elektronické médiá CEM

Členka Rady CEM
Betina Joteva

Adresa: 69 Shipchenski prohod blvd, BU- 1574 Sofia

E-mail | Webová stránka

Chorvátsko

Riaditeľ Agentúry pre elektronické médiá (AEM)

a predseda Rady pre elektronické médiá:

Pán Josip Popovac

Robert Tomljenovic
príhovor: Jagiceva 31
HR-10000 Zagreb, Chorvátsko
E-mail | Webová stránka
Cyprus

Cyperský rádiotelevízny úrad

Kreslo:
Pani Rona Petri Kassapi

Pani Loucia Persianiová
adresa: Po Box 23377,
1682 Nikózia, CYPRUS 42 Athalassas Avenue
2012 Strovolos
Tel: + 357 22 512468 Fax:
+ 357 22512473 E
-mail | Webová stránka

Česko

Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie
(Rada pre rozhlas a televíziu)

Kreslo:
Pán Ivan Krejci

Petr Kozák
vedúci – Oddelenie licencií a retransmisie
Rady pre rozhlas a televíziu Skretova 44/6
2000
Praha
Česká republika
Telefón:00420 274813 830 E-
mail | Webová stránka

Dánsko

Rada pre rozhlas a televíziu
c/o Dánska agentúra pre kultúru a paláce, mediálna divízia

Predseda správnej rady: Søren Sandfeld Jakobsen – reštaurácie v okolí

Dánska agentúra pre kultúru a paláce


Tel: + 45 33 95 42 00 Adresa:
Hammerichsgade 14
DK-1611
Copenhagen V.
E-mail | Webová stránka

Estónsko

Estónsky úrad pre ochranu spotrebiteľa a technický regulačný úrad (ECTRA
) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)


Kaur Kajak, generálny riaditeľ

Oliver Gailan, vedúci oddelenia pre komunikáciu a mediálne služby

Tais Vakrõõm, oddelenie komunikácie a mediálnych služieb
E-mail

Estónsky úrad pre ochranu spotrebiteľa a technický regulačný
úrad pre komunikáciu a mediálne
služby Sõle 23 A, Tallinn 10614,
Estónsko
Tel.: 372 667 2000 Fax:
372 667 2001 E-
mail | Webová stránka

Fínsko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Fínska dopravná a komunikačná agentúra

Eliisa Reenpää
Právna poradkyňa

Fínska agentúra pre dopravu a komunikácie (Traficom) PO Box 320, FI-00059 TRAFICOM Tel. +
358 29 539 0544

E-mail | Webová stránka

Francúzsko

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

Président:
Pán Roch-Olivier Maistre

Nathalie Sonnac
Membre du Conseil
Affaires européennes

Adresa: Conseil Supérieur de L’Audiovisuel,
Tour Mirabeau, 39 – 43, quai André-Citroën
FR- 75739 Paris Cedex 15, Francúzsko
Tel: + 33 (01) 40 58 36 37 Fax:
+ 33 (01) 45 79 00 06 E-mail

Pour les služby:
Martine Coquet
Directrice des affaires européennes et internationales
Tel: 00 33 (0)1 40 58 36 28

E-mail | Webová stránka

Nemecko

Pán Tobias Schmid

Der Europabeauftragte | Komisár pre európske záležitosti Directeur des affaires européennes

Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM)

z.Hd. Landesanstalt für Medien NRW Zollhof 2


40221 Düsseldorf
Telefón + 49 211 770 07 165

E-mail | Webová stránka

Pán Peter Matzneller

Die Medienanstalten

Spoločný riadiaci úrad orgánov pre médiá

Friedrichstraße 60

10117 Berlín

 

E-mail | Webová stránka

Grécko

Národná rada pre rozhlas a televíziu

Athanasios Koutromanos
predseda NCRTV
Tel.: + 30 – 213 – 1502310
Fax: + 30 – 210 – 319881
E-mail

Pán Costas Apostolas
5 Amerikis & Panepistimiou Str.
105 64, Atény
tel.: + 30 – 213 – 1502374
Fax.: + 30 – 210 – 3319881
E-mail | Webová stránka
Maďarsko

Národný úrad pre médiá a informačné komunikácie

Predseda: Pani Monica Karasová

György Ocskó
Sekretariát Rady pre
médiá: Reviczky utca 5
HU- 1088 Budapešť, Maďarsko
Tel: + 36 1 429 86 92 Fax:
+ 36 1 429 87 63 E-mail
| Webová stránka

Írsko

BCI – Úrad pre vysielanie Írska

Výkonný riaditeľ:
Pán Michael O’Keeffe

Celene Craig
zástupkyňa generálneho riaditeľa
Adresa: 2 – 5 Warrington place, Dublin 2, Írsko
Tel: + 353 (01)1 644 1200 Fax:
+ 353 (01) 676 0948 E
-
mail alebo

Michael O' Keeffe
CEO Broadcasting
Authority of Ireland – Údarás
Craolacháin na hÉireann 2
– 5 Warrington Place, Dublin 2, Írsko
Tel.: + 353 (0)1 644 1200 Fax.
: + 353 (0)1 644 1299 E-
mail | Webová stránka

Taliansko

Autrità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM
Komunikačný úrad

Kreslo:
Pán Giacomo Lasorella

Antonello de Tommaso Agcom
– Úrad EÚ a medzinárodných záležitostí
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Via Isonzo, 21b – 00198
Roma Tel. 06/69644130
Fax. 06/69644380
E-mail | Webová stránka

Lotyšsko

Národná rada pre elektronické masmédiá

Kreslo:
Pán Ivars Abolins

Gita Keistere
– vedúca právneho oddelenia

Dita Ciemina
– vedúca oddelenia monitorovania

Národná rada elektronických médií Lotyšska
Adresa: Doma laukums 8A, Riga,
LV-1939, Lotyšsko
Tel: + 371 7 22 18 48 Fax:
+ 371 7 22 04 48 E-mail
| Webová stránka
Litva

Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija

(Rádiová a televízna komisia Litvy – LRTK)

Predseda:
Pán Mantas

Martisius podpredseda:
Pán Mantas Martisius

Birute Kersiene
, riaditeľka verejných a medzinárodných
vzťahov: SeimyniškiС 3A
LT-09312 Vilnius; Litva
Tel: + 370 5 2 330 660 Fax:
+ 370 5 264 71 25 E-mail
| Webová stránka

Paulina Tamelytė
Právna poradkyňa

E-mail

Luxembursko

Autorité Luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA)

Predseda:
Pán Thierry Hoscheit

Carole Kickert
Secrétaire Général de l’ALIA
Adresa: 18, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Tel: + 352 247 70105 E-
mail | Webová stránka

Malta Orgán pre vysielanie Malta

Joanna Spiteri
generálna
riaditeľka: Vysielací úrad Malta
7, Mile End Road MT- Hamrun
HMR 1719, Malta
Tel 00356 21 221281 Fax 00356 21 240855
E-mail |
Webová stránka

Poľsko

Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji – KRRiT
(Národná rada pre vysielanie)

Kreslo:
Pán Witold Kolodziejski

Ewa Murawska-Najmiec
Strategy Department
National Broadcasting Council
Adresa: Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9 PL-
01 – 0115 Warszawa tel. +
48 22 5973157 E-
mail | Webová stránka

Portugalsko

ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social

President:
Pán Sebastião Póvoas

Telmo Gonçalves
náčelník štábu

portugalského regulačného orgánu pre médiá
Entidade Reguladora para a Comunicação
Social – ERC
Adresa: Av. 24 de Julho, 58
1200 – 869 Lisboa –
Portugalsko Tel.: + 351 210 107 000 Fax:
+ 351 210 107 019 E-mail
| Webová stránka

Rumunsko

Consiliul National al Audiovizualului – reštaurácie v okolí

Národná audiovizuálna rada

Predseda:
Pani Laura Corina Georgescu

Oddelenie pre
európske vzťahy Minea-Cristea Ruxandra

Národná rada pre audiovizuálny
sektor Rumunsko
Adresa: BD. Libertatii no.14s. 5
RO- 050706, Rumunsko

Tel/fax: + 40 21 3055353 E-
mail | Webová stránka

Slovensko

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky

Kreslo:
Pani Marta Danielová

Ľuboš Kukliš
výkonný riaditeľ – Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky

Martin Dorociak
vedúci právneho a licenčného oddelenia

Adresa: Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky
Palisády 36 SK-
811 06 Bratislava, Slovensko Tel
: + 421 2 20 90 65 00 Fax:
+ 421 2 20 90 65 35 E-mail |
Webová stránka

Slovinsko

Akos – Agentúra pre komunikačné siete a služby

Generálny riaditeľ:
Pani Tanja Muha

Martin Hari
Electronic Media Dpt
Adresa: APEK
Stegne 7, miesto 418
Sl-1001 Ľubľana, Slovinsko
tel.: + 386 1 583 63 39 (alebo 00) Fax:
+ 386 1 511 11 01 E-mail
| Webová stránka

Španielsko

Comisión Nacional de los Mercados y la competitionncia – reštaurácie v okolí

Predseda:
Pani Cani Fernández Vicién

Alejandra de Iturriaga
riaditeľka pre telekomunikácie a audiovizuálny sektor
C/Bolivia, 56
08018 Barcelona (Španielsko)
Telefón: + 34 93 603 6126 E-mail
| Webová stránka

Švédsko

Švédsky tlačový a rozhlasový úrad

Charlotte Ingvar-Nilsson
generálna riaditeľka


Adresa
právneho poradcu Rebecca Parman: Rámček 33
SE-121 25 Štokholm-Globen Švédsko
Tel
: + 46(8) 580 070 36 E-
mail | Webová stránka

Holandsko Predmet príspevku: Commissariaat voor de Media

Marcel Betzel LL.M
Strategy, Policy and Research
Adresa: Commissariaat voor de Media
Hoge Naarderweg
78 NL- 1217 AH Hilversum
Postbus 1426, 1200 BK Hilversum
,
Holandsko + 31 35 77 377 10 Fax:
+ 31 35 77 377 99 E-mail |
Webová stránka

 

Krajiny EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami EHP

Zoznam vysielacích orgánov je k dispozícii na webovom sídle EPRA.

Členský štát Organizácia Kontaktné údaje
Island

Fjölmiðlanefnd/Medienämnden/Komisia pre médiá

Elfa Ýr Gylfadóttirová

Framkvæmdastjóri/Myndighetschef/Riaditeľ

Borgartúni 21
IS-I05 Reykjavík
tel: + 354 – 415 – 0415, fax: + 354 – 415 – 0410
E-mail | Webová stránka

Lichtenštajnsko AMT für Kommunikation
Director: Kurt Bühler

Anna B. Adam
Juristische Mitarbeiterin

Gerberweg 5
Postfach 684
9490 Vaduz/Liechtenstein
Tel + 423 236 6487 (direkt) + 423 236 6488
(Sekretariat) Fax + 423 236 6489 E
-mail | Webová stránka

Nórsko

Medietilsynet/Nórsky úrad pre médiá

Gudbrand Guthus – reštaurácie v okolí

Riaditeľ Oddelenia udeľovania licencií a dohľadu

Medietilsynet/Norwegian Media Authority
T: ++ 47 69 30 12 52 | F: ++ 47 69 30 12 01 A:
Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad
E-mail | Webová stránka

Ostatné krajiny

 

Členský štát Organizácia Kontaktné údaje
Albánsko

Úrad pre audiovizuálne médiá – AMA

Pán Gentian Sala

Rruga „Papa Gjon Pali II“, č. 15, KP 1010, Tirana, Albánsko

+ 355 4233370 E-mail
| Webová stránka

Severné Macedónsko

Agentúra pre audiovizuálne a audiovizuálne médiá 

Zoran Trajchevski
riaditeľ

Panko Brashnarovov palác, ul. Makedonija 38
Skopje, Severné Macedónsko

+ 389 (0) 2 3103 400 E-mail |
Webová stránka

Čierna Hora

Agentúra pre elektronické médiá Čiernej Hory

Pán Ranko Vujovic

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
81000 Podgorica, Čierna Hora

+ 382 20 201430 E-mail |
Webová stránka

Srbsko

Regulačný orgán elektronických médií – REM

Pán Goran Petrović

Trg Nikole Pasica Street, č. 5 (Dom Sindikata),
11000 Belehrad, Srbsko

E-mail | Webová stránka

Švajčiarsko

Federálny komunikačný úrad

Zukunftstrasse 44
PO Box 256
2501 Biel

+ 41 58 460 55 11

E-mail | Webová stránka

Türkiye

Najvyššia rada rozhlasu a televízie


Prezident Ebubekir Sahin

Nihat Çaylak
Expert

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Bilkent Plaza B-2 Blok 06800
Bilkent-Ankara/Turkiye

+ 90 312 297 5165 + 90 312 266 19 64 E-mail

Spojené kráľovstvo Úrad pre komunikáciu (OFCOM)

Pán Oli Bird,
vedúci medzinárodnej
politiky: Ofcom, Riverside House 2a
Southwark Bridge Road Spojené kráľovstvo
– Londýn SE1 9HA Tel
: + 44 020 7981 3915 E-mail
| Webová stránka

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Audiovizuálne médiá: Komisia vyzýva členské štáty, aby v plnej miere transponovali pravidlá EÚ o audiovizuálnom obsahu

Európska komisia tento týždeň zaslala odôvodnené stanovisko Česku, Estónsku, Írsku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, Cypru, Slovinsku a Slovensku za to, že neposkytli informácie o vykonávaní smernice EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Nové pravidlá sa uplatňujú na všetky audiovizuálne médiá, či už ide o tradičné televízne vysielanie, služby na požiadanie alebo platformy na zdieľanie videí. Cieľom je vytvoriť regulačný rámec vhodný pre digitálny vek, ktorý povedie k bezpečnejšiemu, spravodlivejšiemu a rozmanitejšiemu audiovizuálnemu

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS)

Revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách vytvára mediálny rámec pre digitálne desaťročie Európy.

Pozri aj

Aplikácia a implementácia AVMSD

Komisia zabezpečuje, aby členské štáty vykonávali smernicu a aby ju dodržiavali poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb.

Ochrana maloletých osôb v smernici o AVMS

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách obsahuje osobitné pravidlá na ochranu maloletých pred nevhodnými mediálnymi audiovizuálnymi službami na požiadanie.