Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az EU 180 millió eurót fektet be az élvonalbeli digitális technológiákba és kutatásba

Ez a beruházás a mesterséges intelligenciával, a robotikával és az új anyagokkal kapcsolatos projektek javát szolgálja.

ipopba@gettyimages

Az EU arra készül, hogy 180 millió eurót fektessen be az áttörést jelentő digitális technológiákba, a Horizont Európa program legutóbbi felhívásait követően, amelyek Unió-szerte ösztönzik az együttműködésen alapuló kutatást és fejlesztést. A mesterséges intelligencia, a robotika és az új anyagok Európa digitális, fenntartható és inkluzív jövőbe való átmenetének kulcsfontosságú technológiái közé tartoznak. 2023 márciusában összesen 28 projektet választottak ki szakértői értékelési eljárást követően.

Céljuk, hogy az élvonalbeli technológiákat eljuttassák oda, ahol valódi változást hozhatnak. A tudományos körök és az ipari szereplők részvételével működő kutatószervezetek projektrésztvevőinek kiegyensúlyozott összetétele – beleértve a kkv-k erőteljes képviseletét – felgyorsítja a projekt várt eredményeinek továbbfejlesztését, elterjedését és felhasználását. A Bizottságnak még el kell végeznie az adminisztratív ellenőrzéseket, mielőtt támogatási megállapodásokat ír alá a projektben részt vevő többi résztvevővel. A kiválasztott projektek a tervek szerint 2023 júliusában kezdődnek.

Mesterséges intelligencia és robotika az iparban

Robotics_image_D77WxOjBmO9mzj0OSmJA6eVDrTw_94873.jpg

Hat kiválasztott projekt, amelynek összköltségvetése 20 millió EUR, elő fogja segíteni a legfejlettebb európai mesterséges intelligencia (AI) és robotika bevezetését az iparban. Több mint 15 országból érkeznek a kiválasztott résztvevők több mint fele az iparból (amelyek fele ismét kkv), amelyhez tudományos és kutatási szervezetek csatlakoznak.

A kiválasztott projektek célja, hogy az ipart autonómabb, könnyebben kezelhető és megbízható mesterséges intelligenciával és robotikai technológiákkal lássák el. Az ipari vezető szerep előmozdítása mellett a kutatási projektek jelentős előrelépést tesznek a mesterséges intelligencia átláthatósága, elszámoltathatósága, biztonsága és védelme terén, összhangban az EU emberközpontú megközelítésével.

Projekt példák

Az egyik kiválasztott projekt például csökkenteni fogja a termelési és energiaköltségeket azáltal, hogy intelligens robotok és emberek együttes munkája révén automatizálja a gyártásban lévő áruk ellenőrzését.

Egy másik projekt célja intelligens kollaboratív robotok használata a hegesztésben, amely bármilyen típusú termeléshez (például szerszámgyártáshoz vagy autóiparhoz) igazítható, ezáltal fenntarthatóbbá és az ügyfelek igényeihez igazított gyártást tesz lehetővé.

Alapvető kutatás a mesterséges intelligenciában

Robotics_image_D77WxOjBmO9mzj0OSmJA6eVDrTw_94873.jpg

Az 50 millió EUR-t meghaladó költségvetésű hat projekt több mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapkutatást fog fedezni.

A résztvevő csapatok több mint 20 európai országból érkeznek. Ezek elsősorban tudományos és kutatási szervezetektől származnak, negyedük az iparból származik. Közös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy hálózatokat építsenek ki Európa legjobb mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócsoportjaiból, az alapkutatásra összpontosítva.

Ezek a projektek olyan kialakulóban lévő és új technikákat fejlesztenek ki, amelyek jelentősen javítják a mesterségesintelligencia-alapú rendszerek teljesítményét a pontosság, a több kontextusban érvényesülő robusztusság, az emberek általi ellenőrzés kapacitása stb. tekintetében.

Projekt példák

Az egyik ilyen példa a mesterségesintelligencia-algoritmusok fejlesztése, amelyek műholdas képeket dolgoznak fel, és figyelmeztetnek a természeti katasztrófákra.

A projekt egy másik példája, hogy mesterségesintelligencia-rendszerek segítik a sebészeket és a műtőben dolgozó szakorvosi csoportokat, hogy összetett döntéseket hozzanak. A harmadik példa egy olyan projekt, amely mesterségesintelligencia-rendszereket hoz létre a fogyatékkal élők számára, segítve őket a legjobb útvonalak megtervezésében, figyelembe véve az olyan egyedi igényeket, mint a korlátozott hozzáférés vagy a meredekség, valamint a felhasználók visszajelzései.

Összességében e projektek eredményei erősítik a mesterségesintelligencia-technológiákba vetett bizalmat, mivel az emberek és a mesterséges intelligencia közötti interakciók optimalizálására összpontosítanak, amelyek az embereket irányítják. Ez elengedhetetlen lesz e technológiák széles körű elfogadásához és elfogadásához, hogy a társadalom számára nyújtott előnyök gyorsabban elérhetővé váljanak.

Robotika

Robotics_image_D77WxOjBmO9mzj0OSmJA6eVDrTw_94873.jpg

A robotika területén nyolc kiválasztott projekt ( összesen több mint 60 millió EUR költségvetéssel) több mint 10 országból érkező, tudományos és kutatási szervezetekben dolgozó résztvevőket foglal magában, akiknek több mint egyharmada az iparból származik (ezek fele kkv).

A projektek célja olyan technológiák kifejlesztése, amelyek jelentősen bővítik a robotok fizikai képességeit és javítják energiateljesítményüket. A projektek innovatív robotikai koncepciókat is fel fognak tárni (pl. puha robotok – fizikailag rugalmas és környezetükhöz alkalmazkodó robotok).

Ezenkívül a projektek új robotikai technológiákat fognak integrálni a robotok autonómiájának javítása érdekében, hogy megkönnyítsék képességeiket az emberek helyettesítésében, veszélyes, unalmas és piszkos munkákban, vagy az emberi képességeken túlmutató feladatok elérésében. A projektek azon is dolgoznak, hogy javítsák a robotok azon képességét, hogy zökkenőmentesen működjenek együtt, és természetesebb kölcsönhatásokat alakítsanak ki az emberekkel és más robotokkal.

Projekt példák

Az úttörő projekt példái közé tartozik a puha és könnyű viselhető ruhadarabok beépítése, amelyek lehetővé teszik a csökkent mozgásképességű személyek számára, hogy a jelenlegi merev külső vázak terhe nélkül javítsák életüket, vagy az ellenőrző dolgozókat távol tartsák a veszélyes terektől, például a rakományraktáraktól vagy a hajókon található ballaszttartályoktól.

Grafén és egyéb kétdimenziós anyagok

Robotics_image_D77WxOjBmO9mzj0OSmJA6eVDrTw_94873.jpg

A grafén és más kétdimenziós (2D) anyagok területén nyolc projekt több mint 40 millió EUR összköltségvetéssel felgyorsítja a technológiai fejlesztéseket, és támogatja az erős európai ellátási láncok kialakulását négy területen: energiatárolás, orvosbiológiai alkalmazások, 2D anyagalapú kompozitok, bevonatok és habok, valamint elektronikus és fotonikus 2D anyagalapú eszközök, érzékelők és rendszerek.

A több mint 15 országból származó résztvevők több mint egyharmada az iparból, egy másik harmada pedig kutatási szervezetekből, a fennmaradó rész pedig felsőfokú vagy középfokú oktatási intézményekből származik.

A kiválasztott projektek kihasználják a 2D anyagok egyedülálló tulajdonságait új energiatároló eszközök és rendszerek kifejlesztésére, amelyek felülmúlják a jelenlegi technológiákat és orvosbiológiai alkalmazásokat, amelyek javíthatják a diagnosztika és a terápiák hatékonyságát, valamint új kompozitok, bevonatok és habok, amelyek hozzájárulhatnak a környezeti kihívások kezeléséhez.

A jövőben előretekintve a kiválasztott projektek közül néhány a fejlett elektronikus és fotonikus 2D-alapú eszközök, érzékelők és rendszerek következő generációjának kifejlesztésén fog dolgozni, jobb teljesítménnyel és csökkentett energiafogyasztással.

Projekt példák

A projekt egyik példája a legkorszerűbb vizuális felismerési rendszer lehetővé tételét lehetővé tevő komponensek kifejlesztése – ez az alacsony teljesítményű, minden időjárású, bármilyen fényintenzitású digitális látásrendszer jelentősen felülmúlja a jelenlegi rendszereket, és költség-, teljesítmény-, teljesítmény- és méretelőnyöket biztosít a felhasználók számára olyan ágazatokban, mint az autóipar, a szolgáltató robotika vagy a mobil alkalmazások.

Egy másik példa egy olyan projekt, amely atomszinten integrálja a grafént és a szénanyagokat, hogy környezetbarát, nagy teljesítményű szuperkondenzátorokat hozzon létre (elképzelje az akkumulátort, de nagyon gyorsan tárolja és kisíti). Ezeket a szuperkondenzátorokat elektromos járművekben vagy nagy teljesítményű fogyasztói elektronikában lehetne használni. Ez a projekt lehetőséget teremt egy új értéklánc létrehozására a szuperkondenzátorgyártás számára, amelyben az európai kkv-k kulcsszerepet játszanak.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Mesterséges intelligencia a DIGITAL Europe programban

A DIGITAL Europe program megnyitja a mesterséges intelligencia használatát a vállalkozások és a közigazgatások számára.

Lásd még