Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az EU közel félmilliárd eurót fektet be az élvonalbeli technológiákba és kutatásba – Projektek 1. rész

Az uniós beruházások elő fogják segíteni a mesterséges intelligencia, az adatok, a robotika, a fotonika, a félvezetők, a kvantumtechnológia és a kiterjesztett valóság területén folytatott kutatást és technológiafejlesztést.

©Gettyimages

Az EU arra készül, hogy közel fél milliárd eurót ruházzon be az áttörést jelentő digitális technológiákba, miután aHorizont Európa program számos olyan pályázati felhívása közül válogatott, amelyek Unió-szerte és azon túl is fellendítik az együttműködésen alapuló kutatást és fejlesztést, ami a mesterséges intelligenciába való beruházás fellendítését jelenti; nagy adathalmazok, robotika, kiterjesztett valóság, kvantum, fotonika és érzékelők, új generációs internet és kétdimenziós anyagok. Mindezek a kulcsfontosságú technológiák támasztják alá Európa stratégiai autonómiáját, és kulcsfontosságúak a digitális, fenntartható és inkluzív jövőre való átálláshoz.

Aszakértői értékelés soránközel 90 projektet választottak ki.

A tudományos és kutatási szervezetek és az ipari szereplők – köztük a kkv-k erős képviselete – projektrésztvevőinek kiegyensúlyozott összetételével ezek a projektek azt fogják látni, hogy Európa fejlett digitális technológiákat alakít ki egy olyan európai ipar számára, amely globális vezető szerepet tölt be a kutatás és a technológiai beruházások e kulcsfontosságú területein.

Mesterséges intelligencia, adatok és robotika

 

30 projektet választottak ki, amelyek hozzájárulnak azeurópai mesterséges intelligencia, az adatok és a robotika ökoszisztémájánaktovábbfejlesztéséhez .

A több mint 225 millió eurós összköltségvetéssel e projektek célja az új technológiákkal kapcsolatos kulcsfontosságú kutatási és innovációs kihívások kezelése, az erőteljes MI-rendszerek energiafogyasztásának csökkentése, az adatintenzív alkalmazások erőforrás-gazdálkodásának optimalizálása, valamint a könnyebb adatmegosztást szolgáló eszközök kifejlesztése.

A projektekben több mint 24 országból érkeztek résztvevők, akiknek mintegy fele az iparból, a másik fele pedig a tudományos életből és a kutatói közösségből érkezett. Az ágazati résztvevők mintegy 50%-a középvállalkozás (kkv).

Ezenkívül a kiválasztott projektek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az EU vezető szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia, az adatok és a robotika terén azáltal, hogy olyan alkalmazásokat fejleszt ki, amelyek összhangban állnak az EU azon megközelítésével, hogy az embereket helyezze a technológiai innováció középpontjába.

Az egyik kiválasztott mesterségesintelligencia-projekt nagy léptékű európai nagynyelvi modelleket (LLM) fog kifejleszteni. Ezek a nyelvi modellek többek között jobb fordítási alkalmazásokat biztosítanak, megkönnyítik az ügyfélszolgálati chatbotokat európai nyelveken, és virtuális asszisztenseket működtetnek otthonában.

Egy másik kiválasztott projekt olyan AI-rendszert fog kifejleszteni, amely alkalmazkodóképesés hatékony, hasonlóan az emberi agyhoz. Ez a következő generációs AI nagyobb sokoldalúságot és hatékonyságot ígér, és előkészíti a kompakt eszközöktől a hatalmas felhőplatformokig.

Egy másik projekt a mesterséges intelligencia és a robotika kombinálásával sokkal biztonságosabbá teszi a hajók újrahasznosításával járó veszélyes és szennyező munkát, ezáltal a drónokat az ellenőrzésekhez és az automatizált szétszerelési rendszerekhez hajtja.

Egy további projekt eszközöket biztosít a hiperosztott adatintenzív alkalmazások, például az e-kereskedelmi platformok vagy a streaming szolgáltatások optimális erőforrás-gazdálkodásához, ezáltal energiahatékonyabbá és a polgárok számára megbízhatóbbá téve azokat. 

Még egy projekt új, mesterséges intelligencián alapuló eszközöket fog használni az adatmegosztás, valamint a hatékonyabb és környezetbarátabb adatműveletek elősegítése érdekében. A technológiákat a mobilitásra, az egészségügyre, az iparra és az energiára vonatkozóadattereket érintő felhasználási esetekben fogják tesztelni.

Egy másik kiválasztott projekt nyílt kihívás díjprogramot hoz létre. Ez a program referenciaként szolgál majd az európai MI-közösség számára a kutatás ipar általi elterjedésének előmozdítása érdekében. A nagy presztízsű mesterséges intelligenciával kapcsolatos nyitott innovációs kihívások kidolgozása révén a projekt Unió-szerte mozgósítja a tudományos körökből és az iparból, köztük az induló vállalkozásokból származó vezető tudósok és innovátorok széles körű részvételét.

Kulcsfontosságú fotonikus technológiák a fény hasznosításához

 

A Photonics új és egyedülálló megoldásokat kínál, ahol a mai hagyományos technológiák közelednek a sebesség, az energiafogyasztás, a kapacitás és a pontosság tekintetében.

A 60 millió eurós összköltségvetéssel 12 kiválasztott projekt erősíti Európa jelenlegi vezető szerepét a fotontechnológiák és -alkalmazások terén, és biztosítja az európai ipar hozzáférését az élvonalbeli fotonikus technológiákhoz, beleértve az új fotonikus chipeket és új sokoldalú lézerkonfigurációkat, valamint gyakran új anyagokat. A különböző hullámhosszúságú és fokozott érzékenységet ötvöző továbbfejlesztett érzékelőrendszerek a jövőben könnyen alkalmazhatók az orvostechnikai eszközökre, a gyártásra, az automatizált járművekre és az agrár-élelmiszeriparra.

A kiválasztott résztvevők sokfélesége, akik több mint 25 országból érkeznek, és több mint egyharmaduk kis- és középvállalkozás (kkv-k), tudományos körökkel és kutatószervezetekkel karöltve fognak együttműködni.

Az egyik kiválasztott projekt egy kompakt, olcsó és ultraérzékeny érzékelő platformot fog kifejleszteni a levegő és a víz minőségének figyelemmel kísérésére. Ez az első fajta eszköz a fényforrás, az érzékelők és az elektronika mikrochipbe történő integrálásával fog működni. A levegőben vagy a vízben bekövetkező apró szennyezési változások mérhetővé válnak az új chip felülmúlhatatlan érzékenysége alapján. 

Félvezető technika az ipar számára

 

Több mint hét, összesen 35 millió eurós költségvetéssel rendelkező projekt fog innovatívfélvezető- tervezéssel, gyártással és csomagolással foglalkozni.

A több mint 70 résztvevőből álló, több mint 16 országból érkezők többsége a tudományos köröket és a kutatói közösséget képviseli, és közel egyharmada az ipari szektorból származik. A résztvevők egyhatoda kis- és középvállalkozás (kkv).

Ezek a projektek a teljes értékláncot lefedik, kezdve az anyagkutatással (pl. Ferroelektromos anyagok, grafén), majd a gyártási folyamatokkal (pl. atomréteg-leválasztás), architektúrákkal (pl. neurális hálózatok, mesterséges intelligencia) és félvezető eszközökkel (mind analóg, mind digitális). Számos projekt központi szempontként foglalkozik a zöld elektronikával. Az egyik projekt a félvezetőkön túlmutat, és nyomtatott és rugalmas elektronikai technológiákat javasol.

Ezek a projektek tovább erősítik és erősítik Európa vezető szerepét a félvezető kutatás és innováció terén. Az eredmény kiegészíti a csipekrőlszóló európaijogszabály által támogatott technológiai kapacitásépítést és innovációt.

Az egyik kiválasztott projekt úttörő fejlődéseket mutat be az agyi vagy neuromorf számítástechnikában, ahol a számítógépes rendszereket az emberi agy szerkezete alapján modellezik. A normál áramkörök helyett a skyrmionikus kvázirészecskéknek nevezett mágneses részecskéket fogja használni az agy kémiájának utánzására és a komplex számítások megkönnyítésére. Ezen túlmenően a számítástechnika ezen megközelítésével működő eszközök a normál mikrochip technológiákhoz szükséges teljesítmény töredékét fogják használni.

Kvantumtechnológiák

 

A kvantumtechnológiák területén hét projektet választottak ki, amelyek teljes költségvetése 47 millió EUR. Olyan területeken fognak dolgozni, mint a kvantum fotonikus integrált áramköri technológiák, a félvezetőken vagy fotonokon alapuló kvantumszámítógépek és a következő generációs kvantumérzékelés, beleértve a precíziós időzítéshez használt chipméretű optikai órák, a geoméréshez használt magnetométerek és a hőmérséklet-érzékelők fejlesztését. Több mint 18 országból érkezett, a kiválasztott résztvevők több mint egyharmada az iparból származik (ezek közel kétharmada kkv), amelyhez tudományos és kutatási szervezetek is csatlakoznak.

Ezek a projektek támasztják alá az EUarra irányuló erőfeszítéseit, hogy megerősítse az európai technológiai szuverenitást a kvantumtechnológiák stratégiai területén, és vezető szerepet töltsön be az iparban, ezáltal kihasználva Európa kvantumtudományi és -technológiai kiválóságát.

Példa egy projektre egy félvezető-alapú kvantumszámítógép kifejlesztése, amely 2029-re működik. A felhőn keresztül elérhető lesz a felhasználók számára, és megoldja azokat a problémákat, amelyeket a mai szuperszámítógépek nem tudnak megoldani. Alkalmazható lenne a jobb gyógyszerek és oltóanyagok kifejlesztésére, az ellátási láncok optimalizálására és a következő generációs akkumulátorok fejlesztésére.

Egy másik projekt célja a kvantumérzékelők következő generációjának fejlesztése, az érzékenység és a precizitás tekintetében előrelépést jelentve. Ez nagy előnyökkel jár majd az európai ipar számára olyan területeken, mint az anyaggyártás, a mikroelektronika, az egészségügy és a metrológia, hogy csak néhányat említsünk. A projekt azt is lehetővé teszi a fizikusok és mérnökök számára, hogy bővítsék készségeiket a kvantum területén szerzett szakértelemre, valamint a gyémánt kvantumérzékelők európai ellátási láncának megszilárdítására.

Kiterjesztett valóság

 

Több mint hat kiválasztott projekt, amelyek teljes tervezett költségvetése 52 millió EUR, előrelépést jelent az XR és a virtuális világokban. A részt vevő konzorciumok több mint 20 európai országból érkeztek. Arésztvevők többsége az iparból, közel kétötöde pedig tudományos és kutatási szervezetekből származik.

Ezek a projektek a kiterjesztett valóság (XR) eszközök és alkalmazások új generációját fogják kifejleszteni, amelyek jelentősen jobb felhasználói élményt kínálnak. Az eXtended Reality minden projektre építve a projektek olyan technológiákat fognak felhasználni, mint az 5G/6G, a dolgok internete (IoT), az adatok, a mesterséges intelligencia (AI), a perem- és felhőalapú számítástechnika, valamint a mikroelektronika az innováció további ösztönzése érdekében. A javasolt megoldások hozzájárulnak Európa technológiai autonómiájához, és támogatják az XR technológiák használatát az európai iparban. 

Az egyik kiválasztott projekt kifejleszti az első általános kiterjesztett valóság szemüveg (ARE) platformot és a hétköznapi megjelenésű kiterjesztett valóság szemüveget, amely alkalmas egész napos használatra, beleértve a személyes korrekciós lencsék lehetőségét is. Egy másik projekt a hiperrealisztikus és XR-alapú ember-ember és ember-gép interakciók eszközkészletét fejleszti ki. Egy másik projekt a nagy nyelvi modell alapú XR rendszerek következő generációját fejleszti ki, amely alkalmazkodni fog az egyénhez. Virtuális avatarok jönnek létre, és bemutatják a konkrét stílust, arckifejezéseket és attitűdöket, hogy megkönnyítsék a kommunikációt. Emellett egy másik projekt olyan XR alkalmazásokkal fog dolgozni, amelyek művészetet és kultúrát hoznak olyan embereknek, akik esetleg nem tudják élvezni.

Egy koordinációs és támogatási projekt hozzájárul a nyitott, decentralizált, megbízható európai és globális metaverzum kialakításához és előmozdításához, összhangban adigitális elvekről és jogokról szóló nyilatkozatbanaz emberközpontú technológiára vonatkozóan meghatározott elképzelésekkel . Szorosan együtt fog működni az összes érintett európai érdekelt féllel, és segíteni fog az európai virtuális világok ökoszisztémájának strukturálásában.

 

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Mesterséges intelligencia a DIGITAL Europe programban

A DIGITAL Europe program megnyitja a mesterséges intelligencia használatát a vállalkozások és a közigazgatások számára.

Lásd még