Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság több mint 176 millió euró értékű pályázati felhívást tesz közzé a digitális kapacitásokba és technológiákba való beruházásra

Az Európai Bizottság a Digitális Európa program 2023–2024-es munkaprogramjai keretében új pályázati felhívásokat tett közzé a digitális kapacitások Unió-szerte történő megerősítése érdekében. Ezek a felhívások nyitva állnak az uniós tagállamok, az EFTA/EGT-országok és a társult országok vállalkozásai, közigazgatási szervei és egyéb szervezetei előtt. E pályázati felhívások költségvetése meghaladja a 176 millió eurót.

Commission opens calls to invest over €176 million in digital capacities and tech

Ez a beruházási kör 74 millió EUR összegű további támogatást tartalmaz az uniós adatstratégia sarokkövét képező ágazati adatterek létrehozására, valamint egyéb adatprojektekre. Ehhez kapcsolódóan a felhőtől a peremhálózatig terjedő infrastruktúrával kapcsolatos projektek 30 millió EUR összegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a távközlési és az ipari ágazat különböző peremhálózati megoldásainak jobb integrálása érdekében, biztosítva azok hatékony együttműködését.

További 67,5 millió eurót ruháznak be a mesterséges intelligenciába. Erre példa a közelmúltbeli MI-innovációs csomagban bejelentett Nyelvtechnológiai Szövetség. Ez támogatni fogja a nagyméretű európai nyelvi modellek és a generatív mesterséges intelligencia létrehozását. Ez gazdagítani fogja az európai nyelvi sokszínűséget a generatív mesterséges intelligencia területén, valamint nagyobb autonómiát biztosít az európai adatok felhasználásához és megosztásához.

Felhívásokat tesznek közzé továbbá a fejlett digitális készségekbe történő 4 millió EUR összegű beruházásra, a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó platformba való beruházással, hogy segítsék a felnőtteket az alapvető digitális készségek elsajátításában, valamint egy „Lányok és nők a digitális világban” elnevezésű projekttel, amely az IKT-ágazatban a nemek közötti konvergencia elérésére irányuló jobb politikát szolgálja. További 1 millió EUR összegű vissza nem térítendő támogatás áll majd rendelkezésre a határokon átnyúló digitális közszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos további együttműködésre irányuló projekt számára.

E felhívások határideje 2024. május 29.

Az e felhívások által támogatott tevékenységekről további információk itt találhatók. Az e pályázati felhívásokra vonatkozó támogatásokra való pályázással és a vonatkozó témákkal kapcsolatos további információk az interneten érhetők el. A 2023–2024-es munkaprogram keretében a tervek szerint idén nyáron további pályázati felhívásokat tesznek közzé.

Tájékoztató ülések

További információ