Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen indleder indkaldelser af forslag med henblik på at investere over 176 mio. EUR i digital kapacitet og teknologi

Europa-Kommissionen indledte en ny række indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa for at styrke den digitale kapacitet i hele EU. Disse indkaldelser er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Budgettet for disse indkaldelser er på over 176 mio. EUR.

Commission opens calls to invest over €176 million in digital capacities and tech

Denne investeringsrunde omfatter 74 mio. EUR i yderligere støtte til oprettelse af sektorspecifikke dataområder, som er en hjørnesten i EU's datastrategi, samt andre projekter på dataområdet. I tilknytning hertil vil projekter vedrørende cloud-to-edge-infrastruktur modtage 30 mio. EUR i tilskud til bedre integration af forskellige edge-løsninger fra telekommunikations- og industrisektoren for at sikre, at de arbejder effektivt sammen.

Yderligere 67,5 mio. EUR vil blive investeret i kunstig intelligens (AI). Et eksempel er alliancen for sprogteknologier, der blev bebudet i den nylige innovationspakke vedrørende kunstig intelligens. Dette vil støtte oprettelsen af europæiske store sprogmodeller og generativ kunstig intelligens. Dette vil berige den europæiske sproglige mangfoldighed inden for generativ kunstig intelligens og give større autonomi med hensyn til anvendelse og deling af europæiske data.

Der vil også blive iværksat indkaldelser med henblik på at investere 4 mio. EUR i avancerede digitale færdigheder med investeringer i platformen for digitale færdigheder og job for at hjælpe voksne med at opnå grundlæggende digitale færdigheder og et projekt om "piger og kvinder i den digitale sektor" for at bidrage til en bedre politik med henblik på at opnå kønskonvergens i IKT-sektoren. Yderligere 1 mio. EUR i tilskud vil blive stillet til rådighed for et projekt med henblik på yderligere samarbejde om udbredelsen af grænseoverskridende digitale offentlige tjenester.

Fristen for disse indkaldelser er den 29. maj 2024.

Yderligere oplysninger om de aktiviteter, der støttes af disse indkaldelser, findes her. Yderligere oplysninger om ansøgning om tilskud til disse indkaldelser af forslag og de relevante emner findes online. Yderligere indkaldelser under arbejdsprogrammet for 2023-2024 er foreløbig planlagt til at blive offentliggjort senere på sommeren.

Infomøder

For mere information