Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia otvorila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Commission opens calls to invest over €176 million in digital capacities and tech

Toto kolo investícií zahŕňa ďalšiu podporu vo výške 74 miliónov EUR na vytvorenie sektorových dátových priestorov, ktoré sú základným kameňom dátovej stratégie EÚ, ako aj iné projekty v oblasti údajov. V súvislosti s tým získajú projekty týkajúce sa infraštruktúry cloud-to-edge granty vo výške 30 miliónov EUR na lepšiu integráciu rôznych špičkových riešení z telekomunikačného a priemyselného sektora, čím sa zabezpečí ich účinná spolupráca.

Ďalších 67,5 milióna EUR sa investuje do umelej inteligencie. Jedným z príkladov je Aliancia pre jazykové technológie ohlásená v nedávnom inovačnom balíku o umelej inteligencii. Podporí sa tým vytváranie európskych veľkých jazykových modelov a generatívnej umelej inteligencie. Tým sa obohatí európska jazyková rozmanitosť v oblasti generatívnej umelej inteligencie a poskytne sa lepšia autonómia pri používaní a výmene európskych údajov.

Vyhlásia sa aj výzvy na investovanie 4 miliónov EUR do pokročilých digitálnych zručností s investíciami do platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta s cieľom pomôcť dospelým dosiahnuť základné digitálne zručnosti a do projektu „Dievčatá a ženy v digitálnej oblasti“ s cieľom podporiť lepšiu politiku pri dosahovaní rodovej konvergencie v odvetví IKT. Ďalší milión EUR vo forme grantov bude k dispozícii na projekt na ďalšiu spoluprácu pri zavádzaní cezhraničných digitálnych verejných služieb.

Termín pre tieto výzvy je 29. máj 2024.

Viac informácií o činnostiach podporovaných týmito výzvami je k dispozícii tu. Viac informácií o žiadostiach o granty na tieto výzvy na predkladanie návrhov a príslušných témach je k dispozícii online. Ďalšie výzvy v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2024 sa predbežne plánujú uverejniť neskôr v lete tohto roku.

Informačné stretnutia

Pre viac informácií